Image
Studenter og datamaskiner

Beregninger i alle realfaglige bachelorprogrammer fra 2017

Fremtidens økonomer er gode matematikere

I dette studiet møter studentene tenkemåter fra økonomifaget sammen med grunnleggende matematikk fra dag én i studiet.

I studieprogrammet Matematikk og økonomi møter du økonomifaget allerede i første semester. Dette skjer gjennom emnet ”Forbruker, bedrift og marked”. Parallelt med dette emnet får du et innføringskurs i matematikk, samt et kurs i programmering, modellering og beregninger. Således gir også dette studiet studentene betydelig digital kompetanse. Denne bredden, sammen med fordypning, danner en solid grunnmur for forståelse av økonomifaget og hvordan det anvendes i samfunnet.

Flere valg

Starten på studiet danner grunnlaget for de mer krevende økonomiemnene som kommer senere i studiet. Utover i studiet kan studentene også velge blant mange ulike emner  og gjennom disse valgene spesialisere seg mot ulike oppgaver i en fremtidig master.

Nye læringsformer

Studentene på dette programmet, som alle våre andre programmer, møter flere nye typer undervisningsformer der vi bl.a. tilbyr trening i intuisjon, vektlegger samarbeid mellom studenter, og trening i presentasjon/formidling. Studentene vil også bli eksponert for forskning gjennom studiet og studentaktive læringsformer står sentralt.

Etterspurt kompetanse

Alle kandidater som utdanner seg innen realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo er etterspurt i arbeidsmarkedet. Kombinasjonen av kompetanse innen matematikk og økonomi er etterspurt og det forventes at det vil være slik i mange år fremover.

Les om de andre realfagene ved UiO: