Image
I-prog-system

Fremtidens løsninger er avhengig av robust programvare

Informatikk er læren om konstruksjon og bruk av datasystemer. Kunnskap innen programmering og systemarkitektur er sentralt når morgendagens datasystemer skal utvikles.

Studeprogrammet Informatikk: programmering og systemarkitektur utdanner morgendagens programmerere og systemutviklere. Datasystemene som brukes i bedrifter og i samfunnet generelt blir stadig større og mer komplekse. En viktig utfordring er modernisering av eksisterende systemer. En annen vanskelig oppgave er å koble sammen eller integrere disse store systemene. I tillegg til grunnleggende kunnskaper i programmering er dette noe av det studentene lærer i dette programmet.

Dybde og bredde

Programmet fokuserer på hele prosessen fra å forstå et behov via design og spesifikasjon av løsninger til programmering og implementering av store datasystemer. I dette inngår også øvelser i hvordan man kan løse utfordringene i grupper der mange jobber sammen, da dette er viktig og blir stadig viktigere i arbeidslivet. Det legges også vekt på skolering i datasikkerhet og utvikling av robuste datasystemer.

Samtidig som studentene kan fordype seg i deler av informatikkfaget, får de også en breddekompetanse som er viktig for å forstå hvordan fremtidens datasystemer skal konstrueres og brukes.

Svært etterspurt kompetanse

Alle kandidater som utdanner seg innen realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo er etterspurt i arbeidsmarkedet. Når det gjelder kompetanse innen programmering og systemarkitektur er imidlertid etterspørselen svært stor. Slik har det vært lenge og det vil være det i uoverskuelig fremtid. De fleste har tilbud om fast jobb lenge før de er ferdig med studiene.

Les om de andre realfagene ved UiO: