Image
I-digital-økonomi

Fremtidens ledere har solid digital kompetanse

Studieprogrammet Informatikk: Digital økonomi og ledelse er vårt svar på næringslivets etterspørsel etter ledere med digital kompetanse. Programmet gir studentene en solid forståelse for muligheter og begrensninger når fremtidens bedrifter skal utvikles i et globalt og digitalt marked.

Studieprogrammet Informatikk: Digital økonomi og ledelse er et sterkt alternativ til utdanningene innen industriell økonomi ved andre læresteder. Programmet sørger for at fremtidens ledere opparbeider grunnleggende digitale ferdigheter kombinert med solid forståelse for hvordan moderne bedrifter må utvikle seg for å lykkes i et globalt og digitalt marked. 

Unik og ettertraktet utdanning

Programmet henvender seg til studenter som ønsker en tverrfaglig utdanning og en ledelseskarriere i fremtidens digitaliserte samfunn. Verden digitaliseres, og det er stor mangel på arbeidskraft som både kan håndtere komplekse utfordringer på de digitale arenaer og samtidig ha grunnleggende forståelse for de forretningsmodeller som virker i en digitalisert verden. Studieprogrammet tar hensyn til ønskene fra arbeidsmarkedet og gir studentene en unik og ettertraktet utdanning. Studiet er eksklusivt med med relativt få studieplasser.

Tverrfaglig utdanning

Informatikk: Digital økonomi og ledelse er en informatikkutdanning som i tillegg tilbyr emner i økonomi, strategi, markedsføring og ledelse. Et typisk eksempel på hva man lærer, er hvordan analysere og kommunisere teknologisk utvikling og knytte dette til forretningsutvikling.  Forståelse for mulighetene og begrensningene er også viktig, ikke minst når fremtidens bedrifter skal utvikle sine produkter og tjenester i riktig retning. Dette lærer du mye mer om i studieprogrammet Informatikk: Digital økonomi og ledelse, også kalt DigØk.

Les om de andre realfagene ved UiO: