Image
Utsmykningen i bikuben

Bikuben i Kristine Bonnevies Hus.

Fremtidens biologer har digital kompetanse

Studieprogrammet i biovitenskap er unikt og moderne ved at studentene får kunnskaper i programmering og datamodellering integrert med grunnleggende skolering i biovitenskap.

Biovitenskap handler om levende organismer og deres omgivelser. Studentene lærer om hvordan ulike typer av liv fungerer. Videre legger utdanningen stor vekt på det å kunne trekke de store linjene gjennom evolusjonsteori, livets mangfold og samspill mellom livet, naturen og klimaet.

Felt, lab og programmering

Studentene møter biologien i praksis gjennom felt- og laboratoriearbeid. Gjennom studentaktive læringsformer trenes studentene i samarbeid, skriftlig og muntlig fremstilling, kommunikasjon, og analytisk, kritisk og etisk refleksjon. I tillegg lærer de allerede første semester å bruke dataverktøy til å lage modeller som kan løse et bredt spekter av biologiske utfordringer. Dette er unikt ved Universitetet i Oslo, og gjør våre fremtidige biologer enda mer relevante i arbeidslivet.

Valgfrihet

Bachelorprogrammet i biovitenskap dekker bredden av biovitenskapen. Studentene får en felles basis gjennom de tre første semestrene, for deretter å kunne velge blant fordypninger innen molekylærbiologi og biokjemi, biologisk mangfold og systematikk, økologi og evolusjon, toksikologi og miljøvitenskap, cellebiologi og fysiologi, genetikk og utviklingsbiologi, og marinbiologi og limnologi. Mot slutten av programmet tilbys et utviklingssemester, der studentene kan reise på utveksling til utlandet eller til Svalbard. Det kan også skrive en prosjektoppgave eller ha praksis i en bedrift eller i en offentlig institusjon.

Bredt arbeidsliv

Biologer jobber innen er bredt felt i offentlig og privat sektor, inkludert ulike typer laboratorievirksomhet, biomedisinsk forskning, natur- og klimaforvaltning, bioteknologisk og farmasøytisk industri og havbruksnæringen. Kombinasjonen av solid teoretisk kompetanse innen biovitenskap, praktiske ferdigheter, og programmering og datamodellering gir våre biologer en svært ettertraktet kompetanse.

Les om de andre realfagene ved UiO: