Fremtiden krever økt forståelse for klimautviklingen

Samfunnet trenger økt felles forståelse for klimautviklingen bygget på solid realfaglig kompetanse og innsikt i jordens utvikling.

I studieprogrammet Geofysikk og klima studeres fysiske prosesser på jorden, i atmosfæren og forholdet mellom jorden og atmosfæren. Vær og klima, havstrømmer, elver, isbreer, fjell, sedimentære bassenger og kunnnskap om naturkatastrofer er sentrale områder i utdanningen. Studentene lærer om de ulike kretsløpene som knytter jordsystemet sammen, og studiet bygger sentrale kunnskaper som samfunnet trenger for å forstå og løse viktige klima- og miljøutfordringer i fremtiden.

Beregninger i geofaget

Sammen med en fremtidsrettet innføring i viktige deler av geofagene får studentene et solid grunnlag i matematikk, fysikk, programmering og beregninger. Dette er unikt ved Universitetet i Oslo (UiO), og viktig fordi grunnleggende innsikt i vær- og klimautviklingen krever beregningskompetanse til utvikling og bruk av avanserte vær- og klimamodeller. Gjennom dette tilegner studentene seg også solid digital kompetanse.

Felles innføring og videre valgfrihet

Studentene møter bredden av geofagene allerede første semester. De har felles emner i de tre første semestrene før de velger fordypningsemner og frie emner basert på egne interesse. Det er lagt til rette for et særskilt utviklingssemester i tredje studieår, der studentene kan reise på utveksling til utlandet, studere ved Universitetssenteret på Svalbard eller velge faglig fordypning ved UiO.

Studentaktiv læring

Alle realfaglige studieprogrammer ved UiO legger vekt på evne til kritisk refleksjon og analyse, faglig samarbeid med medstudenter, og kommunikasjon og presentasjon av fag. Dette reflekteres i valg av undervisnings- og læringsmetoder som involverer studentene, der laboratoriearbeid og praktiske undersøkelser i felt står sentralt.

Ettertraktede kandidater

Kandidater innen Geofysikk og klima har et bredt arbeidsmarked i offentlig sektor og næringslivet. Med solid kompetanse innen matematikk og realfag med fordypning i geofag og beregninger er dette kandidater samfunnet har behov for i arbeidet med fremtidens klimautfordringer.

Les om de andre realfagene ved UiO: