Image
Nanotech

Fornybar energi er en vesentlig del av løsningen

Samfunnet har et stort behov for kandidater med kompetanse innen materialer og teknologi med kunnskap om fornybar energi og utvikling av fremtidens energiløsninger.

Studieprogrammet Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi er rettet mot teknologi og materialer i fornybare metoder for å lage og lagre energi. Solkraft, batteriteknologi og hydrogenteknologi er sentrale anvendelsesområder for dette programmet. Utvikling av nye materialer ved bruk av nanoteknologi er et bærende element i utdanningen.

Tverrfaglig kompetanse

Studieprogrammet ligger i skjæringsfeltet mellom kjemi og fysikk, og er et ypperlig utgangspunkt for studenter som vil bruke sine kunnskaper om fornybar energi til å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Universitetet i Oslo er internasjonalt ledende på beregninger i utdanningsprogrammene. Studentene lærer å løse reelle faglige problemstillinger ved programmering og bruk av numeriske metodeer allerede fra første semester.

I dette programmet lærer studentene om hvordan solceller virker og kan brukes.

Anvendte ferdigheter

Alle studieprogrammene i realfag ved UiO har fokus på kritisk refleksjon og analyse, faglig presentasjon og kommunikasjon, og samarbeid mellom studenter. Undervisningen legger til rette for dette ved aktivt å involvere studentene i læringsprosessene. Studieprogrammet legger videre vekt på praktiske ferdigheter ved eksperimenter i laboratoriet.

Utveksling og bedriftssamarbeid

Studieprogrammet er bygget opp av obligatoriske fellesemner de tre første semestrene, før studentene velger emner fra en meny. Siste studieår tilbys et utviklingssemester, med mulighet for utveksling til utlandet, arbeid i en bedrift eller faglig fordypning etter eget ønske.

Gode jobbmuligheter

Avanserte materialer og bærekraftige energiløsninger er satsinger både i Norge og internasjonalt. Etterspørselen etter kandidater er stor næringslivet, i offentlig sektor og innen forskning. Kandidater fra studieprogrammet arbeider innen et bredt spekter av områder fra det å løse energirelaterte problemstillinger til utvikling legemidler.

Les om de andre realfagene ved UiO: