Image
Studenter og datamaskiner

Beregninger i alle realfaglige bachelorprogrammer fra 2017

Nytt studieprogram (9): Fremtidens økonomer er gode matematikere

Det nye studieprogrammet i Matematikk og økonomi gir studentene en tidlig innføring i økonomifaget. Tenkemåter fra økonomifaget sammen med grunnleggende matematikk fra dag én i studiet gir økt motivasjon, og det gir studentene et bedre grunnlag for valgene de skal gjøre senere i studiet. 

Økonomi fra dag én

I den nye versjonen av bachelorprogrammet i Matematikk og økonomi vil studentene møte økonomifaget allerede i første semester. Dette skjer gjennomm emnet ”Forbruker, bedrift og marked”. Parallelt med dette emnet får de et innføringskurs i matematikk, samt et kurs i programmering, modellering og beregninger.

Ønsker fra studentene

Innføring av det nye økonomifaget imøtekommer et ønske fra studentene om å bli kjent med økonomiske problemstillinger og tenkemåter på et tidlig tidspunkt i studiet, i motsetning til tidligere, da vi startet med mye matematikk før økonomifaget ble introdusert. Dette vil danne en solid grunnmur for forståelse av økonomifaget før de mer krevende økonomiemnene kommer senere i studiet.

Omstrukturering

Programmet har også gjennomgått en omstrukturering. Antall obligatoriske emner er redusert, og enkelte emner er flyttet til senere semestre. Dette gjør at alternative studieveier blir tydeligere, herunder at noen viktige valg kan utsettes til de siste semestrene. Slik blir det større valgfrihet og lettere å gjøre gode og riktige valg i det nye versjonen av ”Matematikk og økonomi”.

Alle programmene

Dette er nummer 9 av 16 artikler her på bloggen om våre nye programmer.

Blogginnleggene om alle studieprogrammene:

Studieprogrammet i Matematikk og økonomi kan du lese om her, og alle de nye studieprogrammene kan du lese om her.

Ta deg også tid til å se denne filmen om Matematikk og økonomi-programmet: