Image
Studenter i Entropia

Studenter i nye lokaler i Fysikkbygningen.

Nytt studieprogram (8): Fremtidens fysikere løser fremtidens oppgaver

Universitetet i Oslo vil i årene som kommer utdanne fysikere med mer erfaring fra prosjektarbeid og bruk av beregninger og reelle data. Dette er nødvendig for å forstå komplekse fysiske fenomener som finnes overalt i naturen og samfunnet forøvrig. Programmet "Fysikk og astronomi" gir dem dette og mere til.

Nye grunnleggende elementer

Det nye bachelorprogrammet Fysikk og astronomi er i all hovedsak en videreutvikling av det gamle fysikk-programmet som også inneholdt meteorologi. Meteorologi-utdanningen ved Universitetet i Oslo er nå flyttet til programmet "Geofysikk og klima". "Fysikk og astronomi" fokusere derfor mer på de grunnleggende elementene innen nettopp fysikk og astronomi.

Emnene endres

I tredje semester innføres et obligatorisk kurs i astrofysikk. Øvrige kurs beholder sine tidligere emnekoder, men oppdateres til å reflektere de nye læringsmålene i programmet. Disse læringsmålene innebærer blant annet  større vekt på integrasjon av beregninger og bruk av reelle data. I tillegg vil elementer som generelle ferdigheter (som muntlig og skriftlig presentasjon), samarbeid og prosjektarbeid, samt anvendt bruk av statistikk får større plass. Grunnen er at dette i stadig større grad etterspørres i næringslivet og av forskningsmiljøene både innenfor og utenfor universitetene.

Valgmuligheter

De tre første semestrene vil bestå av felles emner, mens studentene deretter velger emner i de to studieretningen fysikk eller astronomi. De to siste semestrene kan studentene som går i fysikk-retning velge fire kurs fritt fra alle realfagene, slik at de kan utvide sin kompetanse utover fysikkfaget om de ønsker det. Programmet har lagt vekt på at studiet skal kunne danne grunnlag for videre studier innen fysikk, men også åpne for bredere kompetanse hvis studentene ønsker det.

Alle programmene

Dette er nummer 8 av 16 artikler her på bloggen om våre nye programmer.

Blogginnleggene om alle studieprogrammene:

Studieprogrammet i Fysikk og astronomi kan du lese om her, og alle de nye studieprogrammene kan du lese om her.

Ta deg også tid til å se denne filmen om Fysikk og astronomi-programmet: