Image
Svalbard, Longyearbyen

Svalbard, Longyearbyen

Nytt studieprogram (6): Et fremtidsrettet møte med jorda

Det nye studieprogrammet ”Geologi og geografi” gir morgendagens geologer og geografer solide kunnskaper om jordas utvikling og de ressurser denne kloden bærer med seg. Dette betyr en grundig innføring i alt fra hvordan jorda så ut for mange millioner år siden til hvordan dagens landskap blir formet.

To geofagprogrammer

"Geologi og geografi" er det ene av to nye studieprogrammer som er opprettet ved Institutt for geofag. Det andre er "Geofysikk og klima". Disse to programmene inneholde flere nyheter, men er også en omstrukturering av tidligere programmer.

Observasjonsbaserte studier

Studieprogrammet "Geologi og geografi" vil fra første dag være basert på observasjoner innenfor viktige temaområder som sedimentologi, kvartærgeologi og geomorfologi. Disse og andre geofaglige temaer kartlegges og visualiseres ved hjelp av ulike verktøy. Med innslag av matematikk, fysikk og kjemi vil også bruk av beregninger komme tydeligere inn i det nye programmet.

Geofaglig emner – hele tiden

I likhet med det tidligere programmet innen geofag vil studentene i "Geologi og geografi" møte geofaget hvert semester gjennom hele studiet. De tre første semestrene vil være felles for alle. I løpet av denne perioden vil studentene ha grunnleggende emner i geologi og geografi, ta to innføringsemner i matematikk, ett emne i programmering, modellering og beregninger, ett emne i mekanikk og ett emne i kjemi. Fra fjerde semester skal studentene velge studieretning, enten i retning geologi eller i retning geografi. I 5. og/eller 6. semester åpnes det for utenlandsopphold og feltstudier på Svalbard.

Alle programmene

Dette er nummer 6 av 16 artikler her på bloggen om våre nye programmer.

Blogginnleggene om alle studieprogrammene:

Studieprogrammet i Geologi og geografi kan du lese om her, og alle de nye studieprogrammene kan du lese om her.

Ta deg også tid til å se denne filmen om Geologi og geografi- programmet: