Nytt studieprogram (5): Fremtiden krever økt forståelse for klimautviklingen

Med det splitter nye studieprogrammet "Geofysikk og klima" samles de beregningsorienterte delene av geofaget i ett program. Økt felles forståelse for klimautviklingen krever kompetanse i kjernen av realfagene og solid innsikt i Jordens utvikling.

Beregninger i geofaget

Geofysikk og klima er et helt nytt bachelorprogram ved Institutt for geofag. I dette programmet samles de kvantitative geofagene: meteorologi, oseanografi, hydrologi, glasiologi og geofysikk. I det nye programmet er meteorologi og oseanografi hentet "hjem" fra det tidligere studieprogrammet "Fysikk, astronomi og meteorologi". Sammen med en fremtidsrettet innføring i viktige deler av geofagene satses det mye på å gi studentene et solid grunnlag i matematikk, fysikk og beregninger. Dette er viktig fordi grunnleggende innsikt i klimautviklingen krever kunnskap om beregninger basert på avanserte klimamodeller.

Jordens utvikling

I første semester vil studentene møte bredden av geofagene. Dette vil skje gjennom det nye emnet "Jordens utvikling", som handler om hele jordsystemet, inkludert problemstillingen knyttet til klimautviklingen. Et helt nytt emne i tredje semester, “Fysiske prosesser i geofag", vil knytte den opparbeidede realfaglige bakgrunnskunnskapen sammen med konkrete fysiske problemstillinger innen geofag. Studentene har felles emner frem til og med tredje semester. Dette er viktig for å gi studentene en felles matematisk verktøykasse for de geofaglige retningene som dekkes av dette programmet.

Store variasjoner og mange muligheter

Fra fjerde semester kan studentene velge fire emner fra syv fordypningsområder. Her blir de bedre kjent med enkeltretningene innen geovitenskap. Programmet åpner for å ta emner fra andre fagområder, og i femte og/eller sjette semester kan studentene velge både utenlandsopphold og feltarbeid på Svalbard.

Alle programmene

Dette er den femte av 16 artikler her på bloggen om våre nye programmer.

Blogginnleggene om alle studieprogrammene:

Studieprogrammet i Geofysikk og klima kan du lese om her, og og alle de nye studieprogrammene kan du lese om her.

Ta deg også tid til å se denne filmen om Geofysikk og klima-programmet: