Image
Nanotech

Nytt studieprogram (4): Fornybar energi er fremtiden

Vår flaggskiputdanning innen fornybar energi, studieprogrammet Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi, tilpasser seg nye tider gjennom strukturelle endringer i semesterplanene. Dette programmet er imidlertid et av programmene med færrest endringer i vår nye portefølje av studieprogrammer.

Utdanning i skjæringsfeltet mellom kjemi og fysikk

Bachelorprogrammet i Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi  er en omstrukturering av det tidligere "Materialer, energi og nanoteknologi", men uten noen spesielt omfattende endringer. Programmet ligger i skjæringsfeltet mellom kjemi og fysikk.

I dette programmet  lærer du alt om hvordan solceller virker og kan brukes.

Noen justeringer for bedre flyt i utdanningen

En konkret endring er at emnet "Materialer, energi og nanoteknologi" i første semester vil innehold noe mer kjemi. Denne justeringen bidrar til en bedre flyt i studieløpet utover i programmet. I tillegg opprettes et emne som omhandler  "faste materialers fundamentale oppbygning" i fjerde semester. Dette er  også et emne som vil skape bedre flyt i utdanningen gjennom at kunnskapen underbygger en rekke emner som gis senere i utdanningen, både på bachelor- og masternivå.

Nye perspektiver

I alle våre studieprogrammer er vi opptatt av at studentene, dersom de ønsker dette, eksponeres for nye perspektiver. Dette gjør vi ved at studentene kan velge alternative fag, velge emner fra andre studieprogrammer eller ta et semester i utlandet. For studenter som ikke planlegger å fortsette med mastergrad, åpnes det for kompetanseutvikling på områder som rådgivning, administrasjon og forvaltning. Dette er ikke minst viktig dersom man ønsker å bruke sine kunnskaper innen fornybar energi  for å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Disse muligheten har vi hatt lenge, men de synliggjøres mer i de nye programmene.

Alle programmene

Dette er den fjerde av 16 artikler her på bloggen om våre nye programmer.

Blogginnleggene om alle studieprogrammene:

Studieprogrammet i Materialvitenskap for energi og nanoteknologi kan du lese om her, og alle de nye studieprogrammene kan du lese om her.

Ta deg også tid til å se denne filmen om Materialvitenskap, energi- og nanoteknologi-programmet: