Image
Studenter

Studenter på programseminar rett etter studiestart.

Nytt studieprogram (3): Fremtidens kjemikere kombinerer eksperimenter med beregninger

Når "Kjemi" blir til "Kjemi og biokjemi" høsten 2017, skal studentene utføre flere eksperimenter i  laboratoriet. Studentene skal også lære moderne programmering for gjennom simuleringer i enda større grad å tilegne seg forståelse for avanserte kjemiske prosesser. Norge trenger flere kjemikere!

Programmering har vært en viktig del av bachelorgraden i kjemi i flere år, og opplæring i programmering og digital kompetanse videreføres og forsterkes i det nye programmet i kjemi og biokjemi. Det vil fortsatt være ett programmeringsemne i første semester, men i det nye studieløpet vil programmering også bli en del av emnene i kjemi/biokjemi utover i bachelorgraden.

Målet er selvfølgelig at programmeringskompetansen fra emnet i første semester skal utnyttes gjennom hele bachelorgraden. Nye kombinasjoner av eksperimenter i laboratoriene og programmering skal gi studentene større innsikt i kjemiske og biokjemiske prosesser.

Biokjemi til kjemiprogrammet

Biokjemi har hittil vært en egen, men lite valgt studieretning i studieprogrammene innen biovitenskap. Denne retningen blir nå en del av bachelorprogrammet i kjemi. Dette gjør at kommende kjemistudenter kan velge mellom studieretning i kjemi og studieretning i biokjemi fra fjerde semester. Frem til og med tredje semester er alle emner felles. I det nye programmet økes antallet emner innen kjemi/biokjemi fra fire til seks i de tre første semestrene, med to emner i kjemi/biokjemi med laboratorieøvelser i hvert semester.

Kjemi er i all hovedsak et eksperimentelt fag, og målsettingen med disse endringene er at flere studenter skal fullføre en bachelorgrad i kjemi. Vi har stor tro på de endringer vi har foretatt, og håper flere vil ta bachelor- og mastergrader i kjemi og biokjemi i fremtiden. Grunnen er enkel. Norge trenger flere kjemikere!

Alle programmene

Dette er den tredje av 16 artikler her på bloggen om våre nye programmer.

Blogginnleggene om alle studieprogrammene:

Studieprogrammet i Kjemi og biokjemi kan du lese om her, og alle de nye studieprogrammene kan du lese om her.

Ta deg også tid til å se denne filmen om Kjemi og biokjemi-programmet: