Image
Utsmykningen i bikuben

Bikuben i Kristine Bonnevies Hus.

Nytt studieprogram (2): Fremtidens biologer har digital kompetanse

En unik og moderne biologiutdanning ser dagens lys når to biologiprogrammer blir til ett. Større valgfrihet og digital kompetanse, herunder skolering i programmering, er nye viktige komponenter i utdanningen.

Valgfrihet

I 2013 ble Biologisk institutt og Institutt for Molekylær biovitenskap til ett institutt - Institutt for biovitenskap. De to gamle studieprogrammene fases nå ut, og fra høsten 2017 vil disse to programmene bli erstattet av ett bachelorprogram i biovitenskap. Det blir et stort program med omtrent 160 studenter pr. kull. Programmet dekker bredden av  biovitenskapen fra hva som skjer på molekylært nivå til hvordan de store biologiske prosessene i naturen arter seg. Denne utfordringen løses ved å bygge opp en felles basis for studentene gjennom de tre første semestrene og deretter åpne opp for vesentlig større valgfrihet. Deretter følger ytterligere fordypning gjennom å kunne velge flere ulike retninger i et bredt anlagt masterprogram i biovitenskap.

Programmering og arbeidslivsrelevans

Blant de viktigste endringene som gjøres, er at programmering og bruk av beregning vil inngå i studieløpet. Gjennom denne fundamentale endringen tilbyr vi en hypermoderne biologiutdanning og en utdanning der fremtidens biologer blir enda mer relevante i arbeidslivet. Utdanningen blir også helt unik da den, etter det vi vet, ikke tilbys andre steder i verden. De ambisiøse målene i vår biologiutdanning understøttes av vårt nyopprettede Senter for fremragende utdanning (SFU) - "Centre for Computing in Science Education".  Dette senteret er viktig for å styrke den realfaglige utdanningen generelt og for å utvikle den realfaglige profilen på biologiutdanningen spesielt.

Fortsatt aller mest biovitenskap, selvfølgelig!

Til tross for at programmering og beregninger blir sentralt, vil programmet selvfølgelig handle om biologi og biofaglige spørsmål. Det nye programmet tilbyr emner i biokjemi, evolusjon, biologisk mangfold, økologi, biogeokjemi osv. Tidligere har alle studenter tatt et matematikkurs i første semester, men dette kurset erstattes nå av et nytt biologirettet programmeringsfag blant annet med innføring i viktige matematiske metoder for simulering av biologiske fenomener.

Alle programmene

Dette er den andre av 16 artikler her på bloggen om våre nye programmer.

Blogginnleggene om alle studieprogrammene:

Studieprogrammet i Biovitenskap kan du lese om her. Alle de nye studieprogrammene kan du lese om her.

Ta deg også tid til å se denne filmen om Biovitenskap-programmet: