Image
I-digital-økonomi

Nytt studieprogram (11): Fremtidens ledere har solid digital kompetanse

Studieprogrammet ”Informatikk: Digital økonomi og ledelse” er vårt svar på næringslivets etterspørsel etter ledere med digital kompetanse. Det nye studiet gir studentene solid forståelse for muligheter og begrensninger når fremtidens bedrifter skal utvikles i et globalt (digitalt) marked.

Knallsterk ny utdanning

Med det nye studieprogrammet ”Informatikk: Digital økonomi og ledelse” presenterer Universitetet i Oslo et knallsterkt alternativ til utdanningene innen industriell økonomi ved andre læresteder. Programmet sørger for at fremtidens ledere opparbeider grunnleggende digitale ferdigheter kombinert med solid forståelse for hvordan moderne bedrifter må utvikle seg for å lykkes i et globalt marked. 

Unik og ettertraktet utdanning

Programmet henvender seg til studenter som ønsker en tverrfaglig utdanning og en (ledelses)karriere i fremtidens digitaliserte samfunn. Verden digitaliseres, og det er stor mangel på arbeidskraft som både kan håndtere komplekse utfordringer på de digitale arenaer og samtidig ha grunnleggende forståelse for de forretningsmodeller som virker i en digitalisert verden. Dette helt nye studieprogrammet tar hensyn til ønskene fra arbeidsmarkedet og gir studentene en unik og ettertraktet utdanning. Studiet er eksklusivt med kun 30 studieplasser.

Tverrfaglig utdanning

”Informatikk: Digital økonomi og ledelse” er en informatikkutdanning som i tillegg tilbyr emner i økonomi, strategi, markedsføring og ledelse. Et typisk eksempel på hva man lærer, er hvordan analysere og kommunisere teknologisk utvikling og knytte dette til forretningsutvikling.  Forståelse for mulighetene og begrensningene er også viktig, ikke minst når fremtidens bedrifter skal utvikle sine produkter og tjenester i riktig retning. Dette lærer du mye mer om i studieprogrammet Informatikk: Digital økonomi og ledelse, også kalt DigØk.

Alle programmene

Dette er nummer 11 av 16 artikler her på bloggen om våre nye programmer.

Blogginnleggene om alle studieprogrammene:

Studieprogrammet i Informatikk: digital økonomi og ledelse kan du lese om her, og alle de nye studieprogrammene kan du lese om her.

Ta deg også tid til å se denne filmen om det nye DigØk-programmet: