Image
Farmasi-prog

Nytt studieprogram (1): Fremtidens legemiddeleksperter skal tidligere ut i praksis

Fremtiden legemiddeleksperter får også  flere fagspesifikke enkeltemner og økt tverrfaglig helhetsforståelse når det nye farmasi-programmet starter høsten 2017.

5-årig master

Masterprogrammet i farmasi fortsetter som et 5-årig integrert masterstudium. Det faglige innholdet i studiet er i stor grad som før, men strukturen på studiet er noe endret i det nye programmet. Blant annet vil alle emnene undervises med én eksamensperiode på slutten av semesteret, i stedet for de nåværende delte semestrene med to eksamensperioder hvert halvår.

Balanse mellom dybde og bredde

Nytt blir det også at de ulike emnene konsentreres om ett fagområde, i stedet for de mer tverrfaglige emnene i det tidligere programmet. Samtidig videreføres arbeidet med å sørge for et godt samarbeid på tvers av emner, slik at de bygger på hverandre og gir studentene den ønskede tverrfaglige helhetsforståelsen.  Det legges videre opp til at det skal være økt anvendelse av studentaktive undervisningsformer, som for eksempel demonstrasjonsvideoer til bruk på lab, rollespill og jobbskygging.

Tidligere ut i praksis

Praksisperioden i apotek flyttes 6 måneder frem, etterfulgt av et semester med fordypning i farmasøytiske emner. Siste halvdel av det 4. studieåret vil være et utviklingssemester, med økt mulighet for internasjonalisering med utveksling og opphold ved utenlandske universiteter. Det siste året av studiet vies masteroppgaven og emner relatert til denne.

Alle programmene

Dette er den første av 16 artikler her på bloggen om våre nye programmer.

Blogginnleggene om alle studieprogrammene:

Studieprogrammet i Farmasi kan du lese om her, og alle de nye studieprogrammene kan du lese om her.

Se også filmen under om Farmasi-programmet: