Image
Aarsenhet

Årsenheter i realfag og teknologi

I tillegg til våre 16 nye studieprogrammer tilbyr vi også en oppgradering av årsenheter i realfag og teknologi. Vi har skreddersydde årsenheter for ulike formål og en helt åpen årsenhet der du kan velge blant emner i hele bredden av realfag og teknologi.

Skreddersydde årsenheter

Vi har to skreddersydde årsenheter. Enheten Matematikk med  informatikk gir blant annet grunnlag for opptak til årsenhet i praktisk-pedagogisk utdanning. For studenter som vurderer å studere farmasi eller medisin, har vi en årsenhet som forbereder studentene for disse profesjonsutdanningene. Det er også mulig å sette sammen en årsenhet tilpasset undervisning i ulike fagkombinasjoner i videregående skole.

Årsenhet etter eget ønske

Med årsenheten kan du bli bedre kjent med realfagene og de teknologiske fagene ved Universitetet i Oslo. Du kan selv sette sammen programmet ved å velge mellom ulike emner. Studiet gir store valgmuligheter hvis du har behov for andre fagkombinasjoner enn de skreddersydde årsenhetene.

Studieprogrammene

Som student på årsenheten i realfag og teknologi tar du emner sammen med programstudentene. Her er programmene: