Image
UNIS-foto

Forskningsparken i Longyearbyen der UNIS holder til.

UiO-utdanninger med arktisk profil

Vi lanserer i disse dager nye studieprogrammer innen realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo (UiO). De første studentene starter på disse programmene høsten 2017. Som en del av vårt nye studietilbud vil vi, i nært samarbeid med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), tilby studier der kandidatene får en arktisk profil på sin utdanning. Svalbard er et eldorado for feltarbeid og vi er stolte av å kunne presentere nye UiO-utdanninger med fordypning i arktiske forhold. Les også denne artikkelen om studentbyen på 78 grader nord.

Faglig og politisk viktig

Nordområdene og Arktis er viktig, både faglig og politisk.  Svalbard er viktig for Norge, og Longyearbyen der UNIS holder til er hele verdens ”port” inn i Arktis. Kunnskap om nordområdene og Arktis er viktig for fremtiden og UiO ønsker å styrke sin arktiske profil (selv om vi allerede har betydelige forsknings- og utdanningsaktiviteter knytte til Nordområdene og Arktis). Vi vil derfor, som en del av våre studieprogrammer innen realfag og teknologi ved UiO tilby et nytt og forsterket utdanningsopplegg hos UNIS i Longyearbyen på Svalbard.

Nye studieprogrammer

Vårt langsiktig arbeid med utviklingen av vår utdanning, herunder revisjon av studieprogrammene, har pågått i flere år. Mange viktige endringer og justeringer, som f.eks. vår ekstraordinære fagsosiale satsing på studentene gjennom første studieår, er allerede implementert. Det som nå står for døren er innføringen av nye studieprogrammer, som starter med innføring av nye bachelorprogrammer i 2017 og innføring av nye masterprogrammer i perioden 2018 til 2020.

Struktur for mobilitet

En av flere viktige endringer i de nye studieprogrammene er at strukturene i utdanningene blir mer åpne og fleksible, som i sin tur åpner for større mobilitet. Dette skal gjøre det enklere å reise ut, herunder ta deler av utdanningen hos UNIS på Svalbard. I tillegg til at UNIS tilbyr solide undervisning og feltkurs på mange viktige fagområder vil de som tar et opphold på UNIS bli en del av det store og svært internasjonale studentmiljøet i Longyearbyen.

Ønsket omfang

Også dagens studenter, både på bachelor- og masternivå, kan benytte seg av mulighetene hos UNIS Svalbard. Over de siste årene har UiO-studenter gjennomført i gjennomsnitt 10 studentårsverk per på ved UNIS per år. Vår ambisjon er at våre studenter innen 5 år skal gjennomføre 25 studentårsverk per år ved UNIS. Hvor mange enkeltstudenter dette blir er litt vanskelig å estimere, men det er rimelig sannsynlig at vi kommer til å utdanne mellom 40 og 50 kandidater med arktisk profil hvert år. Dette er bra for Norge.

Bachelorprogrammer med arktiske emner

Selv om Svalbard-studier er åpne også for andre vil det være fem bachelorprogrammer som har et systematiske opplegg for å sende studenter til UNIS. Disse studieprogrammene er Geologi og geografi, Geofysikk og klima, Biovitenskap, Fysikk og astronomi (romfysikk) og Matematikk med informatikk (mekanikk).

Avhengig av studieretning, faglig fordypning og emnetilbud vil studentene kunne ta ulike fagkombinasjoner på UNIS. Dette vil skje i 5. og/eller 6. semester av disse bachelorprogrammene.  Selv om de fleste oppleggene er ett semester vil det også være mulig for noen å ta to semestre av bachelorgraden på Svalbard. En veiledet bacheloroppgave i samarbeid med UNIS kan også inngå som en del av opplegget.

En gjennomgang av det eksisterende emnetilbudet ved UNIS viser at vårt nye opplegg kan realiseres uten nye emner, men det diskuteres selvfølgelig også etablering av nye emner på UNIS.  

Flere masterstudenter til Svalbard

Vi forventer at interessen for et studie- og forskningsopphold på Svalbard under masterstudiet vil øke når flere studenter tar en arktisk fordypning som en del av bachelorstudiet. UiO har allerede et omfattende forskningssamarbeid med UNIS noe som illustreres ved at UiO-ansatte er medforfattere på omlag 25 % av alle vitenskapelige publikasjoner fra UNIS. Dette samarbeidet kan imidlertid utvides og vi forventer en økning i årene som kommer.  Opplegget for masterstudenter vil i all hovedsak være som i dag, hvilket betyr at masterstudenter kan ta alt fra enkeltemner til hele masterstudiet på Svalbard.

…og mer om våre utdanninger og disse utdanningens arktiske profil kan dere finne på programmenes nettsider.

-------------

Dette blogginnlegget er skrevet i samarbeid med studiedekan Solveig Kristensen.