Som ringer i vannet

https://www.youtube.com/v/6cBEA1YKabE
Informatikk; design, bruk, interaksjon er studieprogrammet for de som ønsker å jobbe med hvordan brukeropplevelse, etikk, estetikk og funksjon må spille sammen når IT-systemer designes, utvikles og tas i bruk. Design og utvikling av IT-løsninger krever forståelse og innsikt i bruksområder. Institutt for informatikk har derfor utviklet dette tverrfaglige studieprogrammet der studentene i tillegg til informatikk kan velge mellom en rekke fag innen samfunnsvitenskap og humaniora.