Svein Stølens blogg
Svein Stølen Svein Stølens blogg

Svein Stølen er blitt rektor for UiO og blogger ikke lenger her, men i Rektorbloggen.

......

Velkommen! Jeg er prodekan for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, med spesielt ansvar for forskning og innovasjon. Samtidig er jeg opptatt av at undervisning, forskning og innovasjon henger sammen. Når jeg dessuten er glad i å kommunisere både fag og politikk, så sier det seg selv at jeg stort sett ikke klarer å holde fingre og tanker borte fra noe i universitetsverdenen.

Jeg har også gleden av å lede styret for UiOs største satsning noensinne, UiO:livsvitenskap. Vi skal gjøre Osloregionen til et nordisk kraftsenter for livsvitenskap, og som en del av dette skal det bygges en nasjonal storstue for fagområdet. Livsvitenskapsbygget blir 66 700 m2 stort og blir sentralt plassert mellom UiO, Rikshospitalet og SINTEF. Dette blir en myldreplass for ulike aktører som sammen skal utfolde seg i et helhetlig økosystem for forskning, utdanning og innovasjon/entreprenørskap ved UiO.