Image
Solflekk

Stor solflekk observert den første dagen i oppholdet. SST/UiO

Forskerne observerer sola i ekstrem detalj

Det svenske solteleskopet SST på La Palma gir verdens beste høyoppløselige observasjoner av sola. Nå er UiO-forskere endelig tilbake.

RoCS  Rosseland senter for solfysikk har en avtale med Institute for Solar Physics i Stockholm som gir observasjonstid ved SST på La Palma på Kanariøyene.

Fakta

Solflekker er midlertidige, relativt kjølige områder på Solens overflate. De fremstår mørke i kontrast til de lyse omgivelsene siden de har nær 2000 grader lavere temperatur og dermed lavere utstråling.

Kilde: Store norske leksikon

Tre ganger i året drar vanligvis forskere for å observere sola i ekstrem detalj.

– Etter pandemi og vulkanutbrudd er det godt å være tilbake. 

– Observasjonstiden er fordelt på tre to-ukers perioder fra vår til høst og det krever en laginnsats sier professor Luc Rouppe van der Voort som koordinerer RoCS forskning ved SST.

– Med SST observerer vi de dypere delene av atmosfæren, fotosfæren og nedre kromosfære i ekstrem detalj. Det svenske 1-m solteleskopet på La Palma på Kanariøyene gir verdens beste høyoppløselige observasjoner av solen, forklarer Rouppe van der Voort.

Med seg har han gjesteforsker Daniel Nóbrega Siverio, postdoktorene Reetika Joshi og Ana Belen Griñón Marin samt stipendiat Kilian Krikova.

Reetika Joshi, postdoktor ved RoCS betrakter solteleskopet utenfra. Bilde: Daniel Nóbrega Siverio

Krevende databehandling

Foruten planlegging og innhenting av nye observasjoner, er reduksjon og databehandling av nåværende og tidligere observasjoner en av de andre hovedaktivitetene til forskerne. 

IRIS-satelitten komplementerer

Alle observasjoner koordineres med IRIS-satellitten som involverer daglig interaksjon med IRIS ansatte for å bestemme hvilket mål som skal observeres og hvilket observasjonsprogram som skal kjøres. Observasjonene med IRIS fra verdensrommet gir tilgang til de høyere delene av solatmosfæren: den øvre kromosfæren og overgangsregionen.

Teknikker for å øke kvaliteten på data

Det brukes bildegjenopprettingsteknikker for å dempe effekten av atmosfærisk turbulens (såkalt "seeing") på datakvaliteten. Som alle moderne teleskoper bruker SST et adaptivt optikksystem som korrigerer i sanntid under observasjonene. Adaptiv optikk gir en betydelig forbedring av datakvaliteten, men samtidig er post-facto (endring gjort i etterkant) bildegjenoppretting nødvendig for å minimere deformasjoner. Slik kan høy datakvalitet oppnås over større synsfelt og over lengre tidsperioder.

– Foruten betydelig datakraft og datalagringskapasitet, krever datareduksjon en god del arbeidskraft og utføres via en store laginnsats, forklarer Rouppe van der Voort videre. RoCS-teamet på La Palma samarbeider godt med SST-staben i Stockholm for å forbedre, optimalisere og videreutvikle datapipelinen.

To forskningsprosjekter ved RoCS som bruker SST

ISSRESS: Impact of small-scale reconnection events on the solar atmosphere

SOLDYN : Unravelling the dynamics of the Solar Atmosphere