Image
Kristian Birkeland og Olaf Devik med terella på laboratoriet

Fysikerne Kristian Birkeland (t.v.) og Olaf Devik i laboratoriet. De gjorde magnetforsøk med en terrella for å forklare nordlyset. Foto: Ukjent/WikimediaCommons

– Kristian Birkeland var sin tids Elon Musk

"Han er mitt forbilde", sier en. "Han var den som inspirerte meg til å forske på sola", sier en annen. Neste uke går Birkelandjubileet av stabelen, og vi har spurt noen av arrangørene om hva oppfinneren og nordlysforskeren betyr for dem.

Kristian Birkeland var verdens første romforsker, han grunnla norsk fysikkforskning og Norsk Hydro (senere Yara), han hadde 60 patenter og ble nominert til Nobelprisen åtte ganger.

I år er det 150 år siden han ble født og 100 år siden han døde. Det skal markeres med en jubileumsuke fra 13.-16. juni.

Men hvorfor feirer vi ham? Hva har han betydd?

Pål Brekke, solforsker ved Norsk Romsenter

Pål Brekke, Norsk Romsenter

 Hvorfor feire Kristian Birkeland, 100 år etter?

 Han var vår kanskje mest fremsynte forsker og oppfinner gjennom tidene. Hans resultater fikk stor betydning for samfunnet og forskningsmiljøene helt frem til i dag. Jeg vil påstå at han var datidens svar på Elon Musk.

 Hva betyr Birkeland for deg?

 Han var den som inspirerte meg til å forske på sola. Jeg ble fascinert av den koblingen mellom sola og jorda som han mente måtte eksistere. At vår stormfulle sol påvirker oss på mange måter, og i dag mer enn noen gang  ved at dynamiske fenomener på sola påvirker vårt teknologibaserte samfunn.

 Hva gleder du deg spesielt til under årets Birkeland-jubileum?

Jeg gleder meg både til å se skoleelever bli fascinert av Birkeland og at publikum skal få muligheten til å høre på topp internasjonale forskere snakke om hvor viktig Birkelands forskning er den dag i dag.

Ser også frem til å se den nye Terrella-maskinen som nå bygges og som vil vise hvordan Birkeland lagde kunstig nordlys i laboratoriet sitt for over 100 år siden.

Camilla Nyhuus Christensen, event-manager i Yara

Camilla Nyhuus Christensen

 Hvorfor feire Kristian Birkeland, 100 år etter?

 Kristian Birkeland grunnla Yara sammen med Sam Eyde og Marcus Wallenberg. Denne treenigheten forskeren, entreprenøren og kapitalen ble starten på det som i dag er et ledende selskap globalt innen gjødsel og miljøløsninger.

 Hva betyr Birkeland for deg?

 Uten Birkeland hadde jeg ikke hatt en meningsfylt jobb i et selskap som på en ansvarlig måte jobber med å skaffe nok mat til verden og tar vare på kloden.

I tillegg representer Birkeland viktigheten av å være kunnskapssøkende og ha et brennende ønske om å samarbeide for å kunne fremdyrke innovasjon som kan løse noen av verdens største utfordringer.

 Hva gleder du deg spesielt til under årets Birkeland-jubileum?

 Øke interessen for hva Birkeland sto for, hva arbeidet har betydd for verden og hvordan Yara driver den samme visjonen fremover den dag i dag. Nordlyset på Universitetsplassen i juni blir en fantastisk opplevelse, og jeg håper mange benytter seg av denne unike muligheten!

Jøran Moen, instituttleder ved Fysisk institutt, UiO

Jøran Moen

 Hvorfor feire Kristian Birkeland, 100 år etter?

 Kristian Birkeland var en usedvanlig begavet forsker, som i sitt laboratorium fant svar på fundamentale spørsmål.  Med sitt Terrella-eksperiment beviste han at nordlyset skyldes elektriske ladninger fra solen (solvinden), og han påviste at elektronet er en negativt ladd partikkel.

Han postulerte at topplaget av jordatmosfæren kobles til rommet via elektriske strømmer langs jordmagnetfeltet. Disse strømmene ble først påvist ved hjelp at satellittmålinger 60 år etter hans død, og de omtales som Birkelandstrømmer.

Endatil hadde han intuisjon til å begripe at det må være usynlig materie i rommet, det vi i dag kaller mørk materie, som er et hett forskningsfelt.

 Hva betyr Birkeland for deg?

 Han etablerte romfysikk som en forskningsdisiplin og var den første romforskeren. Han er mitt forbilde. Han viste oss at når forskningshøyden er stor (store forskningsspørsmål), og forskeren samtidig har et blikk på samfunnsutfordringer, blir innovasjonspotensialet også stort.

Ved et lite «arbeidsuhell» oppdaget han en metode for å fiksere nitrogen ut fra lufta, og med kunnskap la han grunnlaget for Norsk Hydro (nå Yara). Kunstgjødselproduksjon har reddet verden fra en sikker hungersnød.

 Hva gleder du deg spesielt til under årets Birkeland-jubileum?

 Jeg gleder meg til en inspirerende uke hvor vi soler oss i glansen av Birkeland,og bryskt løfter blikket mot fremtidens utfordringer. Det blir en uke pakket med kunnskap og opplevelser. Selv har jeg spesielt ansvar for symposiet på romvær 15-16. juni, som kommer til å bli en veldig spennende blanding av kunnskap og samfunnsutfordringer, forskning og innovasjon blant annet for luftfart og kraftnett.

Thale Sørlie, kurator og fotoarkivar på Teknisk museum

Thale Sørlie

 Hvorfor feire Kristian Birkeland, 100 år etter?

 Birkeland regnes som grunnleggeren av moderne fysikk i Norge. Hans arbeid innen nordlysforskning og hans oppfinnelser  som den elektriske kanon og lysbueovnen  er en god inngang til å forstå det moderne Norges fremvekst rundt 1900.

Hans liv og virke viser hvordan teknologi, vitenskap og nasjonalbygging er tett sammenvevd og hvordan forståelsen av et naturfenomen som nordlys ikke er gitt, men blir til gjennom enkeltpersoners, forskningsmiljøers og -tradisjoners analyser og fortolkninger. 

 Hva betyr Birkeland for deg?

 Gjennom Birkeland kan jeg ane hvordan teknologi kan tas i bruk for å skape ny kunnskap.

På Teknisk museum har vi en større samling etter Kristian Birkeland  som hans privatarkiv, flere av terrellaene han brukte i sin forskning, lysbueovner og den elektriske kanon. Nærheten til gjenstandene og arkivmaterialet gir liv til kunnskapen han frembrakte og de prosessene han brukte og gjør det mulig å fornemme, om enn kanskje ikke forstå, hvordan han omfavnet nordlyset. 

 Hva gleder du deg spesielt til under årets Birkelandjubileum?

 Jeg gleder meg til utstillingen Aurora Polaris: Da nordlyset ble begripelig. Gjennom historisk materiale og kunstneriske verk ønsker vi i utstillingen å vise hva nordlyset var da Birkeland forsket på det og hvordan det gradvis ble mulig å gripe, men også vise frem vår fascinasjon for de estetiske kvalitetene i denne forskningen. Kanskje kan det inspirere til utforskning og uttesting av nye ideer i dag?

Øystein Hov, generalsekretær i Det norske Videnskaps-akademi

Øystein Hov

 Hvorfor feire Kristian Birkeland, 100 år etter?

 Han er verdt å feire for allsidigheten i hans talent og interesser: nordlysforskning som var grunnleggende fysikk, organiseringen av observasjoner og ekspedisjoner for å kartlegge nordlyset. Dessuten var han entreprenør og innovativ: Hans fiksering av reaktivt nitrogen ga grunnlaget for kunstgjødselproduksjon (Norsk Hydro, nå Yara).

Han la vekt på verdikjeden fra grunnleggende forskning til anvendelser.

 Hva betyr Birkeland for deg?

 Jeg er imponert over bredden i hans faglige engasjement, at han hadde fokus samtidig på kvalitet og relevans i forskningen.

 Hva gleder du deg spesielt til under årets Birkeland-jubileum?

 Til å gjenoppdage Birkelands omfattende livsverk og hvordan det kan være et eksempel å strekke seg etter.

Mer på Titan.uio.no:

Interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi? Abonner på vårt ukentlige nyhetsbrev(link is external) eller følg oss på Facebook.