Dekan Morten Dæhlen presenterer MN-fakultetets nye strategi

– Vi er allerede gode og skal bli enda bedre!

– Vi er allerede gode, men skal bli enda bedre! Med denne strategien skal vi bidra til å markere Universitetet i Oslo enda sterkere som et av de beste universitetene i Europa, sa dekan Morten Dæhlen da han presenterte MN-fakultetets nye strategi mandag ettermiddag.

Ingrid Glad, Dag O. Hessen, Mats Carlsson, Knut Mørken, Erlend Smeland og Morten Dæhlen
Ivrige foredragsholdere før strategi-presentasjonen braker løs. Fra venstre: Ingrid Glad, Dag O. Hessen, Mats Carlsson, Knut Mørken, Erlend Smeland og Morten Dæhlen. Foto: Bjarne Røsjø/UiO Bruk bildet.

Det er et voldsomt arbeid som ligger bak MN-fakultetets nye strategi, som har fått navnet «Kunnskapsutvikling for en verden i endring – Realfag og teknologi mot 2030». Arbeidet med den nye strategien startet nemlig for ca. 18 måneder siden, og Morten Dæhlen hadde lyst til å si at det også hadde vært 18 versjoner i omløp før den siste versjonen endelig ble vedtatt.

– Men egentlig har det visst vært enda flere versjoner, og mer enn 500 personer har vært involvert i prosessen, sa Dæhlen. Han er dekan ved Universitetet i Oslos matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN).

Det skal jo heller ikke være en enkel jobb å lage en strategi som staker ut den fremtidige kursen for et fakultet med 6000 bachelor- og masterstudenter, 800 doktorgradsstudenter, 1100 vitenskapelig ansatte, 450 teknisk-administrativt ansatte og en omsetning på ca. 1,9 milliarder i året. Omsetningen har for øvrig vokst med ca. 400 millioner kroner i løpet av bare de siste fem årene.

Menneskene er viktigst

Den nye strategien er inndelt i fire kapitler. Det første kapitlet fastslår i tittelen at Forspranget ligger i forskningen og at fakultetet skal utvikle flere fagmiljøer som skal være internasjonalt ledende på sine områder. Det andre kapitlet heter Kultur for læring og fastslår at utdanningene ved fakultetet skal holde et høyt internasjonalt nivå, med tett kobling til forskningene.

Det tredje kapitlet, Kunnskap i bruk, sier at fakultet skal legge til rette for innovasjon, utvikle strategisk samarbeid med bedrifter og offentlige virksomheter og satse på allmennrettet forskningsformidling og aktiv deltakelsen i samfunnsdebatten.

– Det fjerde kapitlet heter Menneskene i sentrum og er kanskje det viktigste kapitlet. Vi klarer ikke å innfri målene våre uten å få med oss de flinkeste medarbeiderne, sa Dæhlen. Dette betyr blant annet sterkere satsing på rekrutteringsprosesser, likestilling og mangfold, ledelse, organisasjonsutvikling og utvikling av digital kompetanse hos alle ansatte og studenter.

Stolt historie, ambisiøs framtid

Sophus Lies auditoriium var godt besøkt  under lanseringen av MN-fakultetets nye strategi.
Mange kom for å høre på da MN-fakultetets nye strategi skulle lanseres i Sophus Lies auditorium. Foto: Bjarne Røsjø/UiO Bruk bildet.

Morten Dæhlen var synlig stolt over å presentere noen «highlights» fra fakultetets stolte historie, som startet med at Universitetet i Oslo ble etablert i 1811. Disse høydepunktene kan du lese mer om i visedekan Kristin Vinjes blogg fra 3. februar med tittelen Vår stolte realfagshistorie. Og det skal komme flere highlights, blant annet når det nye Livsvitenskapsbygget står klart i 2024.

– Et av de punktene som skiller denne strategien ganske mye fra den forrige, er at vi ønsker å markere oss enda sterkere som ett av de beste universitetene i Europa. Vi er allerede gode, men det er fortsatt noen som er enda bedre enn oss. Det største som skjer på området for utdanning er at UiO er blitt med i The Guild. Hvis du er 18-19 år om to-tre år og skal søke om studieplass ved UiO, blir du samtidig også student i Paris, London og Berlin, fortalte Dæhlen. The Guild ble etablert sommeren 2016 som en sammenslutning av forskningsintensive europeiske universiteter og har allerede utviklet seg til en viktig aktør i europeisk forskningspolitikk.

Grunnmuren under strategien heter «Den frie og uavhengige tanke», og med den tanken som underlag har MN-strategene plassert fire tematiske satsinger: livsvitenskap, jord og rom, energi og materialer samt digitalisering og beregningsorientert vitenskap. De fire tematiske satsingene er igjen føyd sammen på tvers med både konvergens, dannelse og en ambisiøs satsing på FNs bærekraftsmål som gjennomsyrer hele dokumentet.

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi? Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt

Allerede ledende på flere områder

Mellom data og innsikt bor metodene, fortalte Ingrid Glad
Mellom data og innsikt bor metodene, fortalte professor Ingrid Glad. Foto: Bjarne Røsjø/UiO Bruk bildet.

MN-fakultetet er naturligvis for lengst godt i gang med både forskning og utdanning som skal gjennomføre strategien i praksis. Grunnforskningen foregår blant annet i de store gruppene som har støtte som Senter for fremragende forskning (SFF) fra Norges forskningsråd. En av SFF-enhetene ved fakultetet, Rosseland Centre for Solar Physics, ble presentert av professor Mats Carlsson. Det kan du lese mer om i blant annet denne artikkelen: Toppforskere angriper sola fra alle kanter.

Professor Dag O. Hessen presenterte det kommende forskningssenteret BioGeoChemistry in the Anthropocene, som du kan lese mer om i artikkelen Forener krefter for klimaet, og professor Ingrid Glad presenterte ledende forskning som blant annet handler om persontilpasset kreft-terapi og sensordata for sikkerhet til sjøs.

Morten Dæhlen gjorde det klart at både forskning og utdanning er viktige aktiviteter og fakultetet, før han ga ordet til Cathrine Tellefsen og Knut Mørken fra Interact-programmet. Interact fokuserer på å lage nye, tverrfaglige studieprogram med utgangspunkt i de utfordringene studentene antakelig kommer til å møte i en livslang arbeidskarriere.

MN-fakultetets nye strategi - med et blikk
Strategien i ett blikk: Grunnmuren, de tematiske satsingene, fire sammenbindende kapitler, overrislet av dannelse, bærekraft og konvergens. Illustrasjon: UiO. Bruk bildet.

Morten Dæhlen avrundet med å påpeke at MN-fakultetet ikke er til for seg selv, men fordi fakultetet skal gi bidrag til samfunnet omkring seg. Strategidokumentet definerer derfor fire viktige målgrupper: fagfeller over hele verden, studenter (med foreldre), allmennheten og organisasjoner, og bedrifter og offentlige virksomheter. I den siste kategorien har fakultetet allerede ca. 400 samarbeidspartnere på ulike nivåer. Forskningsdirektør Erlend Smeland ved Oslo Universitetssykehus (OUS) avsluttet kvelden med å fortelle at UiO er OUS’ suverent viktigste samarbeidspartner.

Strategi-presentasjonen endte med at den allerede oppløftede forsamlingen ruslet smilende ut av Sophus Lies auditorium. Men ikke før de hadde fått med seg den amerikanske musikeren, matematikeren og satirikeren Tom Lehrers halsbrekkende, munnrappe og grunnstoff-oppramsende versjon av sangen "The elements" i et konsertopptak fra København i 1967.

Kontaktpersoner:

Dekan Morten Dæhlen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Visedekan Kristin Vinje, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

MN-fakultetets strategi:

Norsk versjon: Kunnskapsutvikling for en verden i endring - Realfag og teknologi mot 2030

Engelsk versjon: Knowledge development for a changing world - Science and technology towards 2030

Les mer om strategien:

Morten Dæhlen: Grunnmuren er den frie og uavhengige tanke

Kristin Vinje: Vår stolte realfagshistorie

Morten Dæhlen: Konvergens: Alt henger sammen med alt, enda mer enn før

Morten Dæhlen: Realister uten grenser