Stephen Hawking og filosofien

universe_240.jpg

Universe Expansion (ved en:User:Fredrik)

Det var en spesiell dag på Abels Tårn på Blindern i dag. For første gang var det med en filosof i dette vitenskapsprogrammet på NRK P2 Ekko. Det var filosof Einar Duengen Bøhn, botaniker Charlotte Sletten Bjorå og jeg som var i panelet.

Et av spørsmålene fra lytterne gikk på Hawkings teori om hvordan universet er blitt til av seg selv og et annet om hva 'ingenting' er. Disse spørsmålene henger nøye sammen.

Men hvorfor en filosof? Jo, fordi Hawking og Mlodinow skriver allerede på den første siden i boka "The Grand Design" fra 2010 det følgende (min oversettelse):

Hvor kom alt dette fra? Trengte universet en skaper? De fleste av oss bruker ikke mye tid på slike spørsmål, men nesten alle tenker på dem en gang i blant.

Tradisjonelt har dette vært spørsmål for filosofien, men filosofien er død. Filosofi har ikke holdt følge med moderne utvikling i vitenskap og særlig ikke i fysikk. Naturvitere er de som må ta stafettpinnen videre i vår søken etter kunnskap.

Samtidig sier filosofen Derek Parfit i "Why Anything? Why This?" fra 1998 følgende om fysikere (min oversettelse):

Noen fysikere antyder at ved Big Bang så fulgte denne første hendelsen kvantemekanikkens lover ved at det var en tilfeldig fluktuasjon i vakum. Det ville kausalt forklare, sier de, hvordan Universet begynte å eksistere ut fra ingenting. Men det som fysikere kaller et vakum er ikke egentlig ingenting. Vi kan spørre hvorfor det eksisterer og hvorfor det har det potensialet som det har. Med Hawkings ord "Hva er det som puster ild inn i ligningene?"

Det er vel ikke så rart at jeg insisterte på at det skulle være med en filosof i programmet ut fra dette? Fysikerne avviser filosofene og filosofene har ikke så mye til overs for fysikerne.

Det ble en interessant debatt der vi var ganske enige om at Hawking er ganske grunn her og at hans 'ingenting' langt fra er fravær av alt. Jeg tror jeg kan si at også professor i kosmologi, Øystein Elgarøy, som satt i salen og kommenterte at Hawkings fysikk var ganske spekulativ, var med på det

Som enda en illustrasjon på nettopp det første poenget så siterer boka helt i begynnelsen av kapittel 5 (Teorien om alt) Albert Einstein på at: "Det mest uforståelige ved universet er at det er forståelig". Hawking og Mlodinow svarer med denne plumpe selvfølgeligheten:

Universet er forståelig fordi det er styrt av naturlover, det vil si at dets oppførsel kan modelleres.

Det sier mye om at forfatterne nærmest må ha sluttet å undre seg. Ikke tenker de på hva som kan være opphavet til naturlovene, og heller ikke på hvordan det kan ha seg at lovene er slik at vi mennesker kan fatte dem.

Hør programmet her (etter innslaget med Charlotte Sletten Bjorå om bananer)