Lad mobilen med ultralyd

ladekabler.jpg

Alle er lei av ladekablene, enten det gjelder mobiltelefonen, den bærbare PC-en, eller musikkspilleren. Likevel blir det bare flere og flere av dem. Det har jo vært jobbet en god stund med trådløs lading via magnetiske felter. Men i det siste er det kommet noen på banen som sier de kan lade mobiltelefoner med ultralyd. Det er en interessant vri.

Men for å ta lading med elektromagnetiske felter først. Det er jo en kjensgjerning at det virker, de fleste elektriske tannbørster lades jo slik. Det går også an å kjøpe en ladeplate som mobilen kan legges på. Enn så lenge må den ha på en liten "ryggsekk" med en slags mottaker som så lader batteriet. I litt større skala så kan el-busser og el-biler lades hvis de parkerer oppå en spesiell ladestasjon i gaten.

Felles for disse er at avstanden er liten og at det ikke er mulighet for at mennesker kan havne midt i feltet. Men det jeg egentlig vil ha er jo at telefonen lades med en gang jeg kommer inn i et rom og bare 'slurper' energi ut av lufta uten at jeg må gjøre noe for det. Men med de teknologiene som er kjent til nå for lading over flere meter blir de elektriske og magnetiske feltene omkring 10 ganger høyere enn sikkerhetskravene tillater som jeg har skrevet om tidligere. Den strålingen som noen frykter fra aktive mobiltelefoner, eller den enda lavere feltstyrken fra mobilmaster, blir som ingenting å regne i forhold.

us-transmitter.jpg
Ultralydsender for taket, industriell versjon (kilde ubeam.com)

Derfor er det spennende å se om ultralydstråling kan gjøre det bedre. Det er litt skuffende at det ikke er så mye informasjon å hente på websiden til Ubeam. Det jeg finner er bare at det skal virke opptil 7 meter, og at det skal være godt innenfor amerikanske sikkerhetskrav. Jeg må bare gjette på frekvensen og tipper 30-40 kHz, altså litt høyere enn det de yngste kan høre. Bildet her viser en sender slik de tenker seg den for bruk i store lokaler.

Jeg har jobbet mye med innendørs ultralyd posisjoneringssystemer og selv for slike systemer kan man nærme seg grensen for det anbefalte når det gjelder eksponering. Alle internasjonale krav og anbefalinger er dessuten orientert mot arbeidsmiljø og støyende maskiner, ikke så mye mot ultralyd energioverføring eller posisjonering. Men av en eller annen grunn er amerikanske sikkerhetskrav for ultralydeksponering usedvanlig høye. De tillater gjerne 30 dB mer lyd enn andre steder i verden (1000 ganger mer effekt) eller opp mot 145 dB lydnivå. Hvis det hadde vært hørbart ville det ha vært 20 dB over smerteterskelen. Ikke rart da at enkelte har uttrykt bekymring for at det kan være på grensen av det skadelige på tross av det ikke er hørbart (Se kap IV i en artikkel jeg skrev om dette i 2009).

Nå sier Ubeam at deres system er innenfor marginen av hva amerikanske krav tillater, men da kan det nok godt være et stykke over hva som anbefales ellers i verden. De vil sikkert få til å lage et system som lader mobiltelefoner med ultralyd. Men hvis jeg skulle møte på et slikt system på et besøk i USA ville jeg nok snu i døra og heller bruke en ladekabel enn å utsette meg for de kraftige feltene som det sannsynligvis er avhengig av.