Image
mann gir tommel opp foran bilde av jorda sett fra rommet

ESAs astronautopptak: Fysikkprofessor i finaleheatet

Den europeiske romfartsorganisasjonen ESA skal ansette nye astronauter. 23 000 søkere er redusert til 400 kandidater, blant dem en UiO-professor.

– Jeg drømte egentlig ikke om å bli astronaut som liten, men da jeg leste utlysningen tenkte jeg “dette er jo faktisk meg”, sier Erik Adli, som er en av de 400 gjenværende astronautkandidatene.

Han mener det er viktig for menneskeheten at vi har visjonen om å komme ut i rommet. Det tror han er inspirerende for mange unge.

Teknisk kompetanse og internasjonal erfaring er viktig

Til vanlig jobber Adli som professor i eksperimentell fysikk, med å utvikle teknologi for partikkelakseleratorer ved blant annet CERN og Stanford-universitetet i California.

Les om forskningen hans i artikkelen Surfer på plasmabølger

I starten av karrieren jobbet han for ESA i Nederland i tre år.

– Jeg ble hektet på verdensrommet da. Dessuten falt jeg for det internasjonale miljøet. Jeg likte veldig godt å samarbeide med folk med ulik bakgrunn fra forskjellige kulturer, sier han.

I tillegg til internasjonal erfaring så ESA etter teknisk kompetanse og evne til å jobbe utholdende og under press.

– Jeg jobbet noen år på CERN med å bygge ATLAS-detektoren, et arbeid som foregikk under jorda til alle døgnets tider. Der måtte man bare stå på til ting fungerte, forteller Adli.

Utvelgelsen av astronauter foregår i flere trinn. Først gjennomgikk ESA CV-ene til de 23 000 søkerne og valgte ut 1300 av dem.

– Så nå vet vi at fysiker er relevant erfaring hvis du vil bli astronaut, sier Adli.

– Men jeg tror også de vektla erfaringen med internasjonalt samarbeid. Romfart har mye til felles felles med partikkelfysikk - for å nå de store målene land samarbeide, legger han til.

Dyptpløyende tester

De 1300 utvalgte ble invitert til ESAs senter i Hamburg for psykomotoriske tester.

– Vi kan ikke fortelle detaljer, men det var snakk om stresstester, testing av 3D-visualisering og hukommelse, sier Adli.

400 kandidater ble tatt med videre til ESAs astronautsenter i Køln.

– Der handlet det om gruppearbeid, hvorvidt en er personlig egnet til å jobbe sammen med andre under krevende betingelser, sier Adli.

Han forteller at testene var svært grundige. 

– De jobbet for å finne ut hvem du er. En kan ikke risikere at noen tilter i verdensrommet, sier han.

Astronauter på jorda

Nåværende astronauter var med på testene og intervjuet kandidatene.

– Mesteparten av arbeidstiden til en astronaut er på jorda, påpeker Adli.

En viktig del av arbeidet er å være ambassadør for romfarten.

Om Adli har kommet videre i opptaket får han vite i mai eller juni. Neste test er grundige medisinske undersøkelser før intervjuer, og de aller siste som er igjen vil ha personlige samtaler med generaldirektøren for ESA.

Bare en håndfull astronauter skal ansettes fast, men i tillegg kommer et reservekorps på 10-20 personer som vil få jevnlig trening som astronauter og som vil kunne innkalles av ESA til oppdrag når det er aktuelt.