Image
Foto: Eivind Torgersen

Her testes batterier i lab'en på Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo. Foto: Eivind Torgersen/UiO

Er batterisatsing det nye norske industrieventyret?

Norske batterifabrikker er på vei, og mange snakker om det nye industrieventyret. Men hvor realistisk er det?

Erik Sauar, adm.dir. i Cenate AS. Foto: Cenate

Batterier er helt sentrale for det grønne skiftet, enten det gjelder elektrifisering av transportsektoren eller lagring av sol- og vindenergi. Nye bruksområder for batterier er i ferd med å vokse frem i tilknytning til kraftnettet: Lagring av overskuddsstrøm fra bærekraftige produksjonskilder, for eksempel solcellepaneler og vindmøller.

–  Analysene spriker litt når det gjelder hvorvidt dette har potensial til å vokse like mye som bruken av batterier i transportsektoren, men noen av dem har et lengre tidsperspektiv og anser at kraftmarkedet blir stort, sier Erik Sauar i Cenate AS.

Cenate utvikler og produserer materialer til morgendagens litiumbatterier.

Når det gjelder den norske batterisatsingen generelt, tror ikke Sauar det er snakk om at vi har funnet «den nye oljen».

– Det kan bli mange arbeidsplasser og mye eksport. Men bortsett fra billig strøm, i alle fall så langt, har ikke Norge noen unike naturlige fortrinn for batteriproduksjon, så vi kan ikke regne med like mye overskudd som vi har sett i oljesektoren. Skjønt det gjelder for så vidt for alle nye næringer – de vil ikke kunne matche de historiske inntektene fra olje og gass, sier han.

Les også: Umettelig behov for nye folk i batterifabrikkene – spår gullalder for raskt voksende industri

Ola Nilsen, professor ved Universitetet i Oslo. Foto: UiO

Pleide å kortslutte og ta fyr

«Det grønne skiftet» ble kåret til årets nyord av Språkrådet i 2015. Begrepet innebærer blant annet at samfunnet må orientere seg bort fra bruken av fossilt drivstoff. Tanken om å nyttiggjøre seg av batterier i biler og båter, har imidlertid vært der mye lenger.

–  Siden nittitallet, i alle fall hvis vi snakker om litiumbatteriene. Universitetet i Oslo startet sin batteriaktivitet rundt 2006, sier professor Ola Nilsen ved Kjemisk institutt.

Les også: Her jakter forskerne på bedre, billigere og mer miljøvennlige batterier

– Batteriutviklingen har gått gradvis, med noen markante hopp. Et av de største skjedde på slutten av nittitallet, da man tok i bruk litiumbatterier med karbonbasert anode i stedet for litiumanode. Før det hadde batteriene en tendens til å kortslutte og ta fyr, og det vil man jo ikke, forklarer han.

Hør mer om batterisatsing og det nye norske industrieventyret i denne episoden av Universitetsplassen podkast:

Programleder Vebjørn Bakken, direktør for UiO:Energi, har invitert med seg professor Ola Nilsen fra Universitetet i Oslo og Erik Sauar, administrerende direktør i Cenate AS.

De samtaler om ulike utfordringer knyttet til veien fra forskning til batteriproduksjon, og hvorvidt forholdene ligger til rette for at Norge kan bli en ledende aktør i markedet.

Hør flere episoder av Universitetsplassen

Universitetsplassen er en forskerbasert podkast om samfunnet produsert av Universitetet i Oslo. Her møtes både unge og erfarne forskere for å snakke om det de mener er viktig og aktuelt, sammen med gjester fra norsk samfunnsliv.