Image
""

– Det nye senteret vil huse et av Norges fremste tverrfaglige forsknings- og kompetansemiljøer på data- og beregningsvitenskap, sa Sp-statsråd Bjørn Arild Gram i sin åpningstale. Foto: Yngve Vogt/UiO

Statsråd Bjørn Arild Gram åpnet dScience

– Kunstig intelligens kan bidra til å redde liv, sa Senterparti-ministeren da han sto for den offisielle åpningen av dScience – Senter for data- og beregningsvitenskap.

Den ferske kommunal- og distriktsministeren Bjørn Arild Gram (Sp) besøkte i dag Universitetet i Oslo (UiO) for å være med på startskuddet for dScience – Senter for data- og beregningsvitenskap.

– For å skape verdier og sikre velferd basert på bruk av data, er vi nødt til å ha fremragende kompetanse, og vi må kunne skape riktig kunnskap. Her vil det nye dScience-senteret spille en viktig rolle, sa Gram.

– For eksempel kan kunstig intelligens bidra til å redde liv dersom den får tilstrekkelige mengder med gode data å jobbe med. Dette er blant temaene den nye senteret vil jobbe med, sa Gram før han erklærte senteret for offisielt åpnet.

dScience holder til ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO, men rektor Svein Stølen understreket hvor viktig det er å samarbeide på tvers av fag, sektorer og bransjer.

– Dette handler ikke bare om UiO. Dette er et samspill med mange andre aktører, sa Stølen under åpningsseremonien.

– Gjennom dette senteret skal UiO bidra til den felles innsatsen vi trenger for at Norge tar en ledende posisjon og klarer å utnytte den digitale kompetansen vi har, sa UiO-rektoren.

– Vi skal utvikle et internasjonalt kraftsenter

dScience samler forskere på tvers av fag, forskningsgrupper og enheter. Som navnet antyder, skal de drive med datavitenskap og beregningsvitenskap. Datavitenskap handler om å organisere og analysere data og forstå sammenhenger mellom ulike data. Beregningsvitenskap som handler å utvikle metoder og algoritmer for å utføre beregninger, ofte ved hjelp av særlig kraftige datamaskiner.

– Universitetet i Oslo har etablert dScience for å utvikle et internasjonalt kraftsenter for forskning og innovasjon innen maskinlæring og kunstig intelligens. Senter favner det ypperste av hva Norge kan by på innen data- og beregningsvitenskap, sier senterleder Morten Dæhlen.

– Data og intelligente algoritmer trenger robuste digitale omgivelser. Velfunderte digitale løsninger er i stadig større omfang avhengig av data og intelligente algoritmer. Bak satsingen finner vi store pågående prosjekter, blant annet sentre for forskningsdrevet innovasjon med mange partnere fra næringsliv og offentlig sektor, sier Dæhlen til Titan.uio.no.

Du kan lese mer om dScience i bloggen til senterleder Morten Dæhlen:

Hva er dScience?

Maskinlæring – det første store forskningsprogrammet i dScience