Image
Bathen

Marianne Etzelmüller Bathen hedres for arbeidet sitt. Foto: Yngve Vogt/Apollon

Kongens gullmedalje til Marianne Bathen

Bathen tok doktorgraden sin ved Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi (SMN) og blir tildelt H.M. Kongens gullmedalje for arbeidet sitt.

Medaljen tildeles en fremragende, yngre forsker for et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur. Bathens doktorgrad handler om å kontrollere kvante-defekter i halvledermaterialer ved å bruke temperatur, elektriske felt og lokale variasjoner i materialet. Arbeidet er en del av FUNDAMeNT-prosjektet.

Defekter er små feil i en krystallstruktur, som for eksempel et atom som er på feil sted. Disse defektene har mange spesielle egenskaper. For eksempel kan noen typer defekter gjøre at et materiale kan sende ut ett og ett foton (lysbølge) av gangen, eller at elektronene får en stabil spinntilstand. Det siste eksempelet er en egenskap som er svært viktig i for eksempel kvantedatamaskiner.

Nå er Marianne Bathen ved ETH Zürich for å jobbe videre med arbeidet fra doktorgraden. Hun har vært i ansatt der siden januar og skal etter planen arbeide med en postdoc om defekter i halvledermaterialer der.

Selv om forskningen på kvantedefekter er på et tidlig stadium, håper Bathen at defektene en dag kan brukes til for eksempel kvantekryptografi, svært sensitive nanoskala-sensorer eller kvantedatamaskiner.

H. M. Kongens gullmedalje er en norsk medalje innstiftet av kong Haakon VII i 1907.

Medaljen blir årlig utdelt til «en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo». Gullmedaljer utdeles årlig, etter innstilling fra fakultetene. Det tildeles kun én belønning for hvert fakultet, Bathen får den som gjelder Matematisk-naturvitenskapelig fakultet.

2. september i år vil hun motta prisen i Universitetets aula sammen med de andre som har fått den samme utmerkelsen.

Mer om prisen og vinnerne her.

De som ønsker å lese mer kan se:

Doktorgraden.

En populærvitenskapelig artikkel om emnet.