Image
""

– Den første tiden vil selvfølgelig gå med til å konsolidere dScience, men med det fantastiske utgangspunktet dScience har, er selvfølgelig ambisjonene høye, både nasjonalt og internasjonalt, sier Morten Dæhlen. Foto: Martine Ruud

Morten Dæhlen blir senterleder for ny storsatsing ved UiO

– Jeg gleder meg veldig, sier Morten Dæhlen, som er ansatt som leder ved forskningssenteret dScience – senter for data- og beregningsvitenskap.

– Beregningsvitenskap og «data science» har lenge vært en stor forskningsvirksomhet ved Universitetet i Oslo. Veksten på disse områdene er fortsatt stor, og behovet for å forstå og bruke data i forskningen, forvaltning og næringsutvikling øker kraftig, sier Dæhlen.

Han er professor i informatikk innen numerisk analyse og geometrisk modellering og kommer fra åtte år i stillingen som dekan for Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet på UiO. Tidligere har han vært instituttleder ved Institutt for informatikk og hatt lederjobber i SINTEF, Norges forskningsråd og Simula Research Laboratory AS. Han tiltrer som senterleder 1. januar 2021.

Det nye senteret skal samle forskningsmiljøer for data science og beregningsvitenskap på tvers av fagområder og institutter for å styrke UiOs vitenskapelige posisjon og posisjonere Norge på den internasjonale arenaen innen fagområdet. Gjennom grunnleggende langsiktig forskning i tett samarbeid med næringsliv og offentlig sektor skal senteret bidra til utdanning av morgendagens arbeidsstyrke og utvikling av det generelle kunnskapsgrunnlaget for å skape nye, lønnsomme arbeidsplasser, skriver UiO i en pressemelding.

– I tillegg til å drive grunnleggende langsiktig forskning skal dScience tilby digitale ressurser til forskere og partnere i arbeidslivet. Videre skal senteret skape og drive viktige møteplasser og utvikle samhandling mellom forskning, studentliv, startups, næringsliv og offentlig sektor, sier Dæhlen.

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på arbeidet med å etablere og utvikle dScience. Samtidig som dette er en interessant lederjobb, ser jeg også frem til å arbeide tettere på viktige faglige problemstillinger enn det jeg har gjort de siste årene. Nå først må jeg konsentrere meg om de siste ukene som dekan på verdens flotteste fakultet.

Les mer om dScience i Morten Dæhlens blogg