Image
Sky, Cloud Computing

De fleste av oss lagrer filer og utfører IT-operasjoner i \"cloud\"-teknologi. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Åpne skytjenester har fått en solid puff

Det europeiske forskningssamarbeidet PaaSage har utviklet en åpen teknologiplattform for skybaserte tjenester. Norsk forskning og industri er tungt inne i arbeidet.

Skyteknologi er en sterk IT-trend. Men mange aktører innen skytjenester tilbyr proprietære løsninger som låser kundene inne.

Fakta

PaaSage ble startet i 2012 av 19 europeiske partnere og ble ledet av ERCIM (European Research Consortium in Informatics and Mathematics). Den totale investeringen er på 9,5 millioner euro, hvorav 7,3 millioner ble finansiert av EU.

AppHub er en europeisk markedsplass basert på åpen kildekode. Det er en nøytral distribusjonskanal for programvare utviklet av EU-støttede prosjekter.

OW2 er et selvstendig industrisamfunn som utvikler åpen kildekode-infrastruktur og  fremmer et levende økosystem for samfunnet og næringslivet.

ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) fremmer samarbeid i det europeiske forskersamfunnet og med europeisk industri. Ledende europeiske forskningsinstitutter er medlemmer i ERCIM.

Gjennom PaaSage-teknologien kan de som har programmer som skal flyttes til en nettsky, gjøre dette uten å binde seg til en fast skyleverandør. De kan også flytte programmene sine fra én sky til en annen.

– Status nå er at mange leverandører av skytjenester og –programvare har egeninteresse av å låse kundene inne i sitt eget proprietære system. Gjennom PaaSage får man tilgang til flere skyleverandører i et system basert på åpen kildekode. Man binder seg ikke til én enkelt, sier forsker Geir Horn ved Universitetet i Oslo, som var teknisk leder for EU-prosjektet PaaSage.

Dagens skyteknologi krever nemlig høy kompetanse hos brukerne. Den er heller ikke standardisert. Og det kan det være ufordrende å overføre et eksisterende system til en annen skyplattform. Kunden blir derfor avhengig av den enkelte skyleverandøren.

Småbedrifter og offentlig forvaltning henger i dag etter når gjelder å høste gevinster som er gjort mulige gjennom nettskyen.

Geir Horn

Hvis man vil bytte skyleverandør må man ofte gjøre utvikling på nytt fordi skyene ikke snakker sammen. Med Paasage trenger man ikke det, forklarer Horn. Han mener PaaSage er en god nyhet for alle som er opptatt av åpen og uavhengig teknologi.

Åpen markedsplass i skyen

PaaSage inngikk i fjor et strategisk partnerskap med OW2, som er et næringsbasert nettverk som vil fremme åpen kildekode.

OW2 har etablert noe de kaller for  AppHub, som er ment å være en stor markedsplass for skytjenester og løsninger basert på åpen-kildekode.

Den første versjonen av PaaSage-teknologien for AppHub er på lufta.

Stort nettverk av utviklere

– Åpen kildekode gjør at man blir en del av et større nettverk, hvor mange deltar i videreutvikling vedlikehold av teknologien, sier Horn.

Han påpeker også at PaaSage-plattformen er fleksibel i bruk av tilgjengelige ressurser.

Det gjør at systemet ikke kneler for eksempel når veldig mange er inne på Skatteetatens sider samtidig for å sjekke ligningen.

EVRY utviklet hybrid sky

UiO og SINTEF var de norske forskningspartnerne i PaaSage, mens IT-giganten EVRY var den norske industripartneren.

Alessandro Rossini

Selskapet har utviklet et såkalt hybrid sky-produkt. Dette handler om å kombinere private og offentlige skyer fra ulike leverandører ved at data og programvare distribueres mellom dem.

EVRYs hybrid sky-leveransemodell omfatter EVRY Private Cloud og Microsoft Azure Stack i Norge og Sverige, samt skyene fra Microsoft, Amazon Web Services, Google og IBM.

For å oppnå denne hybride skyleveransemodellen, har det norske IT-selskapet realisert en Cloud Management Platform (CMP) som gjenbruker arkitekturen og erfaringene fra PaaSage-prosjektet.

Denne plattformen inneholder tjenester som kan sammenligne, kjøpe og forvalte skytjenester.

– En hybrid sky gjør det mulig for organisasjoner å velge de mest effektive tjenestene for ethvert behov, uten de potensielle begrensninger én sky kan ha. Vår erfaring i PaaSage har vært sentral i utforming av CMP'en, som er blitt et kjernerammeverk i vår skystrategi, sier sjefrådgiver Alessandro Rossini hos EVRY.

Mer på Titan.uio.no: