Image
Digital eksamen

Eksempel på mulig «Drag and drop»-eksamensoppgave.

Farvel gjennomslagspapir, velkommen digital eksamen

På tide å si farvel til gjennomslagspapiret; Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) satser nå stort på en overgang til digital gjennomføring av eksamen. En utvikling til nytte for både student og sensor.

Digital eksamen er Universitetet i Oslos største utdanningssatsing siden kvalitetsreformen og MN-fakultet er med som et av fem testfakultet.

Prosjektet startet i 2014 og i år har fakultetet gått i gang med selve testingen av eksamensformen. Foreløpig er fire av fakultetets institutter med på prøveprosjektet, men i løpet av 2016 ønsker man at de fleste av instituttene skal være med.

Mer studentvennlig

– Utviklingen er ønsket av studentene og studentorganisasjonene er veldig entusiastisk på vegne av satsingen. Vi har fokus på å styrke eksamensavleggingen faglig og gi studentene en bedre eksamensopplevelse, samtidig som vi også håper på at de administrative kostnadene på sikt går ned, sier studiedekan Solveig Kristensen.

Solveig Kristensen

Til nå har også tilbakemeldingene fra de instituttene som allerede har testet digital eksamen vært svært positive.

– Det viste seg at flere av studentene leverte på halvparten av tiden sammenlignet med en vanlig skriftlig eksamen. Jeg tror dette ikke bare vil hjelpe studenten, men også lette arbeidet til sensor. I tillegg til automatretting, blir det lettere å sammenligne forskjellige besvarelser, tilføyer Andreas Tandberg, koordinator for Digital eksamen på MN-fakultetet.

Viktig desembermåned

Desember blir den store testmåneden for Digital eksamen. Da skal studentene på kursene BIO2150, BIO2150 A og KJM1100 avlegge eksamen digitalt, noe som utgjør godt over 250 kandidater tilsammen. Og hva skjer egentlig med biologi- og kjemieksamener når man erstatter gjennomslagspapir med datamaskin?

– Det er mange ting som endrer seg. Blant annet må man ha teknisk eksamenshjelp tilgjengelig i tilfelle tekniske dataproblemer. Den viktigste forandringen er likevel hvordan eksamensoppgavene ser ut. For eksempel blir “drag and  drop” en viktig oppgavetype I digital eksamen Det jobbes stadig med å utvikle nye løsninger tilpasset fagene, sier Tandberg.

Digital eksamen

Den digitale løsningen som fakultetet og UiO skal benytte heter Inspera Assesment og den eksamensformen som i desember møter studentene har navnet «bring your own device». Det betyr at studenten tar med sin egen PC til eksamen.

De som ikke har tilgang til egen bærbar PC får utdelt en låne-PC fra fakultetet. Før eksamen må også studentene laste ned programmet «Safe exam browser», som er en spesialversjon av firefox som gir en sikker tilgang til eksamen.

– Det er en del nytt, men vi holder kurs for både eksamenskandidater, studiekonsulenter og undervisere for å forberede alle på det som kommer. Vi har også en nettside som forklarer hva hver enkelt student må gjøre i forkant av eksamen, sier Tandberg.

Erfaringer fra Det Samfunnsvitenskapelige fakultet viser at det var overraskende få komplikasjoner under gjennomførelsen av digital eksamen. Bare åtte feilmeldinger ble rapportert, det vil si at under ti prosent hadde tekniske problemer under eksamen.

– For en generasjon som allerede er vant til digitale eksamener tror jeg dette ikke vil være et stort problem, men vi vil hjelpe alle som trenger det. Vi vil avholde en generalprøve for de kommende eksamener i slutten av november for å luke ut mulige feil, sier Tandberg.

Når studentene møter opp i desember skal et korps av IT-vakter sikre at det ikke oppstår dataproblemer på eksamensdagen. Eksamenssystemet inneholder også en mekanisme som lagrer den enkelte eksamen hvert 15 sekund, så hvis det skulle oppstå dataproblemer vil ikke noe av eksamen forsvinne.

– Vi er trygge på at dette går veldig bra og vi gleder oss bare til å gi studentene et enda bedre eksamenstilbud, avslutter Tandberg.