Image
Vasyl Belyey, Eirik Torheim, Gunnar Wold

Disse helsegründerne med bakgrunn i realfag og teknologi setter sin lit til inkubatoren Aleap. F.v. Vasyl Belyey i Pinhole, Eirik Torheim i Depict og Gunnar Wold i Oogababy. Foto: Gunhild M. Haugnes/UiO

Matematikk + Teknologi + Helse = Gründerboom

Helseteknologi nevnes stadig oftere som et felt hvor Norge har høy kompetanse, et mulig bein å stå på når oljevirksomheten fases ut. Helseinkubatoren Aleap er på ballen.

Flere av de ferske gründerne i den nye helseinkubatoren Aleap i Forskningsparken har tung bakgrunn innen teknologi og/eller realfag. Titan.uio.no har snakket med tre av dem.

Depict: Forenkler legemiddelinfo

Farmasøytene Eirik Torheim og Reidun Falklev Breivik har bestemt seg for å løse en enorm helseutfordring: At halvparten av alle legemiddelbrukere tar medisinene sine feil.

aleap

  • Inkubator for startups innen helseteknologi og medisin. Pr. i dag huser Aleap 27 startups.
  • Aleap holder til i Forskningsparken i Oslo.

Gjennom gründerselskapet Depict har de utviklet nettportalen Depicto, som gjør at apotek og helsepersonell kan gi en kort og enkel veiledning til legemiddelbrukerne.

– Mange leser ikke pakningsvedlegg. De er lange og vanskelige å forstå – og inneholder mye unødvendig informasjon, sier gründer Eirik Torheim.

Oppdatert og enkelt

Ved å skanne medisinen kunden skal ha, får apotekpersonalet via Depicto opp de mest relevante opplysningene om det aktuelle legemiddelet.

Informasjonen kan oversettes til flere språk, er lettfattelig og støttes av små, forklarende illustrasjoner.

Det handler blant annet om oppbevaring og hvordan en skal ta medisinen. Skal den svelges hel, løses i vann, tygges, tas sammen med mat eller utenom måltider.

Eirik Torheim

Portalen er brukervennlig og holdes oppdatert uten at brukerne trenger å foreta seg noe. Det er også mulig å printe ut informasjonen, sier Torheim.

Han er farmasøyt fra UiO og tok doktorgrad ved Bioteknologisenteret før han dro til Pasteur-instituttet i Paris. Planen var å bli forsker, men han ønsket mer innflytelse over egen fremtid og startet for seg selv.

Selskapet har internasjonale ambisjoner.

– Norge har et fortrinn med digitale løsninger på dette området, blant annet med e-resept. Depicto som verktøy kan relativt enkelt tas i bruk i andre land, sier Torheim.

Selskapet har mottatt etablerertilskudd fra Innovasjon Norge og har også hentet inn private investormidler.

Oogababy: Apper som følger babyen

Oogababy, med Gunnar Wold i spissen, har utviklet to ulike apper for nybakte foreldre. Den ene, som heter Oogababy Health, handler om barnets utvikling og medisinske data.

Gunnar Wold

Her kan foreldre legge inn hodeomkrets, lengde, vekt og utviklingsmilepæler som har betydning for helsen. I tillegg jobber teamet med ny funksjonalitet som skal hjelpe foreldre å forstå barnets utvikling.

Den andre appen kalles Oogababy Moments, der øyeblikk i barnet liv kan legges inn. Det være seg bilder eller historier om ting den lille har gjort. Dette kan man enkelt dele med slekt og venner på en sikker måte. 

– Ved hjelp av statistikk kan man også forutse ting som for eksempel når arvingen vil gå eller krabbe – eller hvordan barnet vil vokse fremover og om det vokser slik det skal, sier Wold, som har hovedfag i informatikk ved UiO og en MBA fra Asian Institute of Technology.

Kommersielle planer

Han ser flere kommersielle muligheter. For eksempel muligheten for å gjenoppleve alle minnene i bokform, enten på papir eller digitalt.

– Vi har også stor tro på at deler av Oogababy-tjenestene kan bli en abonnementsløsning som vi tar betalt for. 

Selskapet startet opp i 2011. Så langt har bedriften klart seg på ansattes egne sparepenger og støtte fra Innovasjon Norge. Og foreløpig har både Wold og de andre ansatte annen jobb ved siden av. 

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi? Abonner på vårt ukentlige nyhetsbrev(link is external) eller følg oss på Facebook.

Pinhole: Armbåndet som overvåker hjertet

Vasyl Belyey

Armbånd med sanntidsmålinger av puls og blodtrykk er blitt populært. Selskapet Pinhole har tatt dette flere steg videre og utviklet et armbånd som er mye mer følsomt og nøyaktig og som kan lagre slike data – før de deretter kan mates inn i et datasystem for analyse.

– Det gjør det mulig å overvåke og få mer kunnskap om hjertets aktivitet over tid, noe som kan ha stor betydning for behandling av mennesker med hjerteproblemer. Vi utnytter sensordata for å beskrive de biologiske prosessene i hjertet matematisk nøyaktig, sier Vasyl Belyey – gründer i Pinhole sammen med Torsten Aslaksen og Oleksandra Bieliei.

Matematikk og biologi

På Pinholes hjemmesider vises det til et sitat fra den kjente matematikkbiologen J.E. Cohen ved Harvard, Yale og Stanford Universities:

“Mathematics is Biology's next microscope, only better”

Belyey har tung bakgrunn innen matematikk og radioteknologi fra tidligere Sovjetunionen og Ukraina. Et internasjonalt prosjekt sendte ham for 15 år siden til Norge og Universitetet i Tromsø.

I 2013 ble Pinhole etablert, og de har nylig flyttet inn hos Aleap.

Vanskelig å påvise hos legen

Så langt har Belyey stort sett finansiert oppstarten med egne midler, men han har tro på at det blir lettere å skaffe investorer og partnere gjennom inkubatoren og investormiljøet i Oslo.

Belyey har selv en rytmeforstyrrelse i hjertet – som gjør at det i perioder kan slå opptil 300 ganger i minuttet. Dette er en lidelse som ikke så lett lar seg påvise ved en vanlig legeundesøkelse, da forstyrrelsene opptrer tilfeldig. I slike tilfeller vil Pinholes teknologi være svært nyttig, påpeker han.

Mer på Titan.uio.no: