Image
Ernesto Jimenez-Ruiz, Ingrid Chieh Yu , Per Eivind Solum

Per Eivind Solum, Ernesto Jimenez-Ruiz and Ingrid Chieh Yu hope to contribute to personal development for researchers, build networks and create innovation through a unique mentoring programme. Photo: Gunhild M. Haugnes/UiO

Bygger bro mellom industri og forskning

Den erfarne lederen Per Eivind Solum i Schlumberger er mentor for UiO-forsker Ernesto Jimenez-Ruiz. SIRIUS-senteret går nye veier for å fremme samarbeidet mellom næringsliv og akademia.

– Jeg har lang erfaring med intern mentorvirksomhet og coaching. Hos oss er det ofte slik at en teknologiekspert er mentor og rådgiver for en junior i selskapet. Men å være mentor for en forsker er noe helt nytt – og veldig spennende, sier Solum og gløtter bort mot Ernesto Jimenez-Ruiz, som har vært hans mentee siden april i fjor.

– I akademia er det gjerne at slik at en professor er mentor eller veileder for doktorgradsstudenter og yngre forskere. Å ha en mentor fra industrien gir en helt annen innsikt og et nytt kontaktnett, smiler Jimenez-Ruiz.

Ti mentor/mentee-par

Det er i alt opprettet ti slike mentor/mentee-par i SIRIUS, som er et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). UiO leder SIRIUS-senteret. Og Schlumberger, som er et stort internasjonalt oljeserviceselskap, er en av industripartnerne tilknyttet senteret.

Sirius

Et SFI (Senter for forskningsdrevet innovasjon) ved navn Centre for Scalable Data Access in the Oil and Gas Domain - Senter for skalerbar datatilgang i olje- og gass industrien

Finansieringen er på nærmere 300 millioner kroner fordelt på Forskningsrådet, samt deltakende universiteter og industripartnere.

Deltakere:

  • Universitetet i Oslo (ledelse), University of Oxford, NTNU, Simula Reserach Laboratory.
  • Statoil, Computas, Schlumberger, Kadme, IBM, OSIsoft, Numascale, Evry, Dolphin, DNV GL, SAP.

Jimenez-Ruiz er forsker innen semantisk web. Solum har også IT-bakgrunn, men innenfor et litt annet felt enn UiO-forskeren. Men Solum vil introdusere ham for kolleger med mer beslektet kompetanse.

– Det blir veldig spennende å se om det er noen jeg kan samarbeide med. Kanskje vi kan utvikle noe nytt eller få opp et nytt felles prosjekt. Uansett er det bra å lære hva man er opptatt av og hvordan man jobber i næringslivet. I akademia er vi ofte veldig fokusert på neste publikasjon, sier Jimenez-Ruiz.

Han mener mentor/mentee-programmet kan være bra for karrieren. Selv om han trives i akademia, ser han ikke bort fra at han kan tenke seg en jobb i næringslivet på et senere tidspunkt.

– Å bygge nettverk med nøkkelpersoner i industrien gir meg en unik kompetanse og gjør meg mer attraktiv, mener han.

Flere forskningsyheter om teknologi og realfag: Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt

– Kan bidra til mer langsiktig tenkning

Solum påpeker at mange i industrien generelt vet lite om hva som skjer i forskningsmiljøene.

– Å få innblikk i ny forskning og hvordan forskere jobber, er viktig for oss i industrien. Vi har travle dager. Det blir mye fra-dag-til-dag-jobbing og mye kortsiktighet, sier Solum, som mener et slikt mentorprogram kan bidra til mer langsiktig tenkning.

– Vi kan ta et steg tilbake og dykke dypere ned i utvikling og utfordringer som kan bli viktige for oss på lengre sikt. Det handler om alt fra programvareutvikling til mer grunnleggende endringer. Uansett ser vi nytten av å utvikle team bestående av folk med ulike perspektiver.

Personlig utvikling av mentee

Sirius: mentor-mentee-ordningen

Mentorene er ledere fra Statoil, Schlumberger, IBM, Evry og Numascale. Menteene er doktorgradsstipendiater og postdoc-forskere ved UiO og NTNU.

  • Mentor-mentee program i 9-12 måneder.
  • Parene settes sammen basert på profiler og møtes én til to ganger i måneden.
  • Seminarer om personligutvikling, arenaer for nettverk og sosiale samspill mellom parene for å dele erfaringer.
  • "Mentor master class" for å forberede mentorene før programmet starter.

–  Personlig utvikling og karriereutvikling for doktorgradsstipendiater og postdoc-forskere er generelt noe vi ser svært lite av i akademia. Dette er sentralt i denne uvanlige mentor/mentee-ordningen, sier UiO-forsker Ingrid Chieh Yu, som er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet.

Hun drømmer også om at det blir født innovative prosjekter i kjølvannet av ordningen.

– SIRIUS er et SFI, og det er derfor sentralt for oss å finne nye måter å stimulere til innovasjon på, ikke minst se på hvordan forskningsmiljøene og industrien kan gjøre det i fellesskap. Samtidig håper vi å skape et nettverk på tvers av industri og forskning.

Hun har nettopp hatt møte med menteene fra UiO og NTNU.

– Hvordan er erfaringene så langt?

– Det er litt tidlig å si, vi skal ha en grundig evaluering i april. Men generelt er vi veldig godt fornøyd, sier hun og understreker at dette i første omgang er et pilotprosjekt.

– Kommunikasjon er nøkkelen

Ingrid Chieh Yu påpeker at god kommunikasjon ofte er nøkkelen. Det kan være en utfordring når mentor og mentee kommer fra ulike kulturer

– Vi har jobbet mye med akkurat den delen og trukket til oss ekspertise. Det er viktig å få erfaring med hva som skal til for å få et godt partnerskap og hvordan vi kan få folk fra ulike kulturer til å spille sammen, sier hun.

Målene for mentor/mentee-prosjektet:

  • Tilby forskerne en personlig utviklingsstrategi og forme fremtidige forskningsledere.
  • Utveksling av ekspertise, verdier, perspektiver og holdninger, samt nettverksbygging.
  • Fremme samarbeid og engasjement og bygge kompetanse på begge sider i mentoringforholdet.
  • Fremme og utnytte mangfoldet av kultur, alder, kjønn og kompetanse i SIRIUS.

Kontakt:

Førsteamanuensis Ingrid Chieh Yu ved Institutt for informatikk

Mer på Titan.uio.no: