Image
Juma Lungo

Gründer Juma Lungo utenfor University of Dar es Salaam, hvor han foreleser ved siden av å drive gründerselskapet sitt. Han tok doktorgrad i helsedatasystemet DHIS2 ved UiO i 2008. Foto: Gunhild M. Haugnes/UiO

Tok doktorgrad ved UiO, ble gründer i Tanzania

UiO-system stimulerer til verdiskapning i Afrika.

Dar es Salaam, Tanzania

Det gigantiske helsedatasystemet DHIS2 er tatt i bruk av over 60 land i Afrika og Asia, og flere er på vei. Antall DHIS2-eksperter i disse landene øker drastisk.

Systemet har også ført til høy kreativitet i flere land, ikke minst i Tanzania – hvor det skapes innovative bedrifter og forskningsprosjekter. Og det handler ikke bare om helse.

dhis2

DHIS 2 (District Health Information Software) er et helseinformasjonssystem basert på åpen kildekode, mobilnettet og mobile enheter.

DHIS2 er utviklet av UiO gjennom over 20 år som det sentrale systemet i det gigantiske HISP (The Health Information Systems Program).

Høy kvalitet og brukervennlig

– DHIS2 er basert på teknologi av høy kvalitet, og systemet er veldig brukervennlig. Det er et kraftfullt, godt dokumentert system med et stort potensial. Noe som gjør det velegnet i mange andre sektorer, sier dr. Juma Lungo.

For ti år siden, mens han jobbet med sin doktorgrad på DHIS2 i regi av helsedataprosjektet HISP ved Institutt for informatikk ved UiO, startet han selskapet Zalongwa Technologies i Dar es Salaam.

I dag har selskapet 12 IT-utviklere i stallen og jobber innen en rekke felt – som for eksempel webutvikling, programmering, databaseløsninger og e-business.

Prosjekter i andre land

Selskapet tar mål av seg å bli et ledende IT-selskap i Øst- og Sentral-Afrika innen systemer basert på åpen kildekode.

Helse- og studentinformasjonssystemer er to av de største satsingsområdene for Zalongwa. Ikke minst handler det om utvikling av systemer med basis i det norske helsedatasystemet.

LES OGSÅ: Hele verden er hekta på norsk helse-IT: Angola og Afghanistan er siste tilskudd brukere av UiO-system.

Zalongwa har en rekke prosjekter blant offentlige kunder i ulike afrikanske land som Kamerun, Zimbabwe, Kongo og Malawi.

I Kamerun dreier det seg om HIV/Aids, i Zimbabwe om utvikling av systemer for resultatbasert finansiering av helsevesenet.

DHIS2 og vannreserver

Men Zalongwa er også involvert i å videreutvikle DHIS2 til et helt nytt område.  

Det handler om et «waterpoint»-prosjekt sammen med Tanzanias vanndepartement og University of Dar es Salaam. Data om lokale vannforhold legges inn på mobiltelefonen og sendes videre til sentrale databaser hos myndighetene. På den måten kan de skaffe seg oversikt over vannreserver og -kilder over hele landet – og ta bedre beslutninger knyttet til vannforsyning.

Ved siden av driften av selskapet jobber Lungo som foreleser ved universitetet, og flere av de ansatte i Zalongwa er også rekruttert herfra.

Les også på Titan.uio.no

Når ett klikk på mobilen kan redde liv: Myndighetenes beslutninger blir raskere og bedre med norsk helse-IT

Forskerprofilen Kristin Braa: Informatiker og barrikadestormer

Morten Dæhlens blogg: "I am in love with DHIS2"

Morten Dæhlens blogg: Aksjonsforskning, PhD-utdanning og kapasitetsbygging

Morten Dæhlens blogg: Viljen til å ville avler evnen til å kunne

Kontakt:

Prosjektleder og UiO-professor Kristin Braa ved Institutt for informatikk