Image
Scholastica J. Munishi, HISP, Tanzania

Once a week, using solely a cell phone and her notes, health worker Scholastica J. Munishi reports health data from the clinic she is running in the Temeke area in Tanzania. Photo: Gunhild M. Haugnes/UiO

Når ett klikk på mobilen kan redde liv

Myndighetenes beslutninger blir raskere og bedre med norsk helse-IT.

Mbutu, Temeke, Dar-es-Salaam,  TANZANIA

Scholastica J. Munishi, HISP, Tanzania

Mens ei geit tusler mekrende forbi på den solstekte bakken utenfor murbygningen, som huser klinikken Mbutu dispensary, tar daglig leder Scholastica J. Munishi fram sin Nokia-telefon.

Den erfarne helsearbeideren setter seg ned med et hefte på fanget og går i gang med å taste inn statistiske helseopplysninger fra sitt distrikt.

You can also read this article in English

Enkle og viktige helsedata på mobil

Det handler blant annet om antall personer som har fått diagnosen malaria eller tuberkulose, om dyrebitt og om gravide vært på kontroll.

– Det er veldig enkelt og greit, smiler Munishi, som gjør denne øvelsen en gang i uka.

Mbutu dispensary ligger i Kigamboni-området på landsbygda litt sør for Dar-es-Salaam og dekker omtrent 5000 innbyggere. 

Munishi er en av landets flere tusen helsearbeidere som mater inn data til helsedatasystemet DHIS2, som er utviklet av UiO-forskere gjennom over 20 år.

Fakta

DHIS2

DHIS 2 (District Health Information Software) er et helseinformasjonssystem basert på åpen kildekode, mobilnettet og mobile enheter.

I likhet med over 60 andre land i Afrika og Asia har Tanzania rullet ut DHIS2 i hele landet - for alle helseprogram.

En av de mange fordelene med DHIS2 er at man kan sende helsedata også fra lokasjoner hvor det er dårlig fastlinje-basert telenettt. Det holder med enkel mobildekning.

Mbutu dispensary har hendene fulle med pasienter hver dag og har et eget lite laboratorium.

– Vi analyserer blant annet urinprøver og har medikamenter mot de vanligste sykdommene her, sier Munishi og viser fram et brett med malariamedisin.

Bedre helse for mor ogbarn

Klinikken har også en fødestue, hvor en håndfull nye borgere ser dagens lys hver måned.

Mbutu, Tanzania, HISP

Samme dag som en delegasjon fra Universitetet i Oslo og tanzanianske helsemyndigheter er på besøk er Lailia Tido Mbuhda og hennes sønn Masha innom for kontroll og vaksine.

Et lite stikk og Masha er vaksinert mot pneuomococcus, en bakterie som kan forårsake hjernehinnebetennelse og andre alvorlige sykdommer.

Barnedødeligheten er høy i mange land i Afrika, og et av tiltakene for å avhjelpe dette er vaksineprogrammer.

Data som forteller i hvilken grad gravide og barselkvinner går til kontroll er derfor essensiell informasjon for helsemyndighetene.

Der kommer mobildata gjennom DHIS2 inn i bildet.

Helsedata fra Mbutu og andre helseklinikker går via DHIS2 rett inn til Temeke Municipal Council, som er regionen Mbutu sogner til.

Her behandles dataene av medarbeidere, som så kan utarbeide statistikker og grafiske figurer som synliggjør utviklingen av når, hvor og hvor mange som rammes av ulike sykdommer.

Raske tiltak mot kolera-utbrudd

I fjor var det et stort utbrudd av kolera i deler av Temeke-regionen.

Gjennom data hentet inn via DHIS2 på mobil fikk man raskt oversikt over situasjonen, ikke minst hvilke steder og områder som ble hardest rammet.

Dr. Lawrent A. Chipatta, HISP, Tanzania

– Det gjorde at vi kunne handle raskt. Pasientene fikk hurtigere oppfølging og vi kunne koble inn et team som satte i verk målrettede tiltak. Slik fikk vi kontroll på utbruddet og klarte å begrense antall tilfeller, sier Dr. Lawrent A. Chipatta.

Han er Emergency & Disaster Coordinator for HMIS (Health Management Information System) i regionen Temeke.

Kolera kan være dødelig. Og Chipatta påpeker også at rask behandling noen ganger kan være forskjellen på liv og død.

Under kolerautbruddet ble det avdekket 945 tilfeller i Temeke, hvorav 16 døde. Trolig kunne tallene vært høyere uten effektiv bruk av helsedata som støtter umiddelbar respons.

LES OGSÅ: Hele verden er hekta på norsk helse-IT: Angola og Afghanistan siste tilskudd brukere av UiO-system.

Chipatta er veldig fornøyd med DHIS2, ikke minst med at systemet dekker hele hierarkiet fra lokale helsearbeidere til de øverste helsemyndigheter.

Bedre politiske beslutninger

For også hos sentrale myndigheter ved Helsedepartementet i Dar-es-Salaam er man overbevist om at DHIS2 gir bedre helsetjenester i landet.

Kolera, HISP, Tanzania

Systemet sørger for at Claud J. Kumalija, leder for Health Management Information System i Helseministeriet, og de andre IT-arbeiderne ved departementet hele tiden har tilgang til online helsedata fra Temeke og andre regioner i Tanzania.

Det utarbeides grafiske fremstillinger og rapporter som brukers aktivt innen den politiske beslutningsprosessen.

– Dataene gir bedre beslutninger. Vår president er svært fornøyd med datagrunnlaget innen helsevesenet og har uttalt at han skulle ønske seg samme kvalitet også fra andre fagområder, smiler en fornøyd Kumalija som også understreker at det fortsatt er mye å gå på.

Selv om DHIS2 er installert som nasjonalt system så varierer kvaliteten på hvordan det blir brukt ulike steder, men det jobbes det hardt med.

Big data og humpete kjøreturer

Claud J. Kumalija, HISP, Tanzania

Samtidig har også tanzanianske myndigheter stiftet bekjentskap med big data.

– Vi begynner å få utfordringer med den enorme mengden med data vi får tilgang. Vi trenger gode systemer for å analysere dem, sier han.

­– Hva er det aller beste med DHIS2?

– Det at det er online og webbasert, vi kan løse alt på nettet. Vi unngår lange bilturer for å hente data. Tidligere, før DHIS2, hendte det at vi fikk beskjed fra en av enhetene at det var noe galt med datamaskinen som lagret helsedataene som skulle rapporteres inn. Å kjøre 200 kilometer på humpete og trafikkerte veier for å finne ut at feilen skyldes at datamusen ikke var koblet riktig til er dårlig utnyttelse av ressurser, understreker Kumalilja.

Les mer om dette helsedataprosjektet på Titan.uio.no:

Hele verden er hekta på norsk helse-IT: Angola og Afghanistan siste tilskudd brukere av UiO-system.

Morten Dæhlens blogg: "I am in love with DHIS2"

Morten Dæhlens blogg: Aksjonsforskning, PhD-utdanning og kapasitetsbygging

Morten Dæhlens blogg: Viljen til å ville avler evnen til å kunne

Forskerprofilen Kristin Braa: Informatiker og barrikadestormer

Kontakt:

Prosjektleder og UiO-professor Kristin Braa ved Institutt for informatikk