Image
Truls Norby og Christian Kjølseth

Det er mye spennende man kan gjøre med naturgass, mener Truls Norby (tv) og Christian Kjølseth. Begge er sentrale i utviklingen av teknologien som nå omtales i Science. Her er de i laboratoriet i Forskningsparken i Oslo. Foto: Gunhild M. Haugnes/UiO

Omdanner naturgass til kjemikalier uten CO2-utslipp

Supermaterialer, som UiO har vært med å utvikle, kan bidra til grønnere energiforsyning og et samfunn som er mindre avhengig av olje og kull.

Forskerne ved CoorsTek Membrane Sciences AS i Oslo har sammen med forskere ved Kjemisk Institutt og spanske Instituto de Tecnología Química utviklet en ny og revolusjonerende prosess som benytter naturgass til å produsere isolasjonsmaterialer, plast, tekstiler, flytende drivstoff og andre viktige kjemikalier.

For å få dette til har man tatt i bruk en ny keramisk protonleder/membran.

– Naturgassen blir mer verdifull

– Med denne teknologien kan vi mangedoble verdien av naturgassen - og utnytte alt i stedet for å slippe den ut og forurense. Det vil bringe oss vekk fra en oljebasert økonomi til en økonomi basert på naturgass og hydrogen, sier kjemiprofessor Truls Norby ved UiO.

Han mener denne teknologien kan være viktig for mer klimavennlig bruk av naturgass, spesielt fra spredte kilder som skifergass og «flaring»-gass.

Denne prosessen er i dag omtalt i det prestisjetunge vitenskapelige tidsskriftet Science. 

Les Science-artikkelen her: Direct conversion of methane to aromatics in a catalytic co-ionic membrane reactor

Fakta

Coorstek

Stort amerikansk selskap som blant annet produserer avanserte keramiske materialer og industrielle teknologiløsninger. CoorsTek kjøpte i 2013 det norske selskapet Protia AS – gründet av UiO med kjemiprofessor Truls Norby i spissen.

Datterselskapet CoorsTek Membrane Sciences AS er basert i Forskningsparken i Oslo og jobber videre med teknologien som omdanner naturgass til viktige kjemikalier uten utslipp.

Norsk forskning i front

– Hvis vi lykkes med å få teknologien i bruk i stor skala så blir dette kjempestort, sier Norby som mener norske forskningsmiljøer er verdensledende på dette feltet.

Det amerikanske selskapet CoorsTek ønsker å kommersialisere teknologien, gjennom det norske datterselskapet CoorsTek Membrane Sciences AS (tidligere Protia AS) i Forskningsparken. Coorstek kjøpte for tre år siden Protia, som opprinnelig var en spin-off fra UiO og NTNU, mye basert på materialer utviklet ved Truls Norbys forskningsgruppe.

Hydrogensamfunnet på gang

Teknologidirektør Christian Kjølseth i CoorsTek Membrane Sciences ser også optimistisk på fremtiden for denne teknologien.

­– Vi er veldig fornøyd med at vi har kommet så langt med utviklingen. Det vil kunne bli et svært viktig element i framtidas hydrogenbaserte energisamfunn. Men det gjenstår fortsatt en del før vi kan sette det ut i livet. Blant annet gjelder det å få store industripartnere med på laget, sier Kjølseth som påpeker at interessen er stor.

Kjølseth har doktorgrad i kjemi fra UiO og har jobbet med teknologien i en årrekke.

Aktivering av metan

Direkte aktivering av metan, den viktigste komponenten i biogass og naturgass, har vært et sentralt mål for petrokjemisk industri i flere tiår.

Nysgjerrig på hvordan det virker?: SJEKK DENNE VIDEOEN!

Metan utgjør en stor andel av og er den mest miljø- og klimavennlige delen av verdens hydrokarbonressurser, men mye av denne ressursen strander på vei til markedet.

– Med nye keramiske membranreaktorer som utvikler drivstoff og kjemikalier fra naturgass i stedet for fra råolje, kan hele hydrokarbonkjeden bli betydelig rimeligere og renere, sier Dr. Jose Serra ved Instituto de Tecnología Quimica i en pressemelding.

– Ved å bruke en keramisk membran som samtidig fjerner hydrogen og injiserer oksygen, har vi vært i stand til å lage flytende hydrokarboner direkte fra metan i en ett-trinns prosess. I tillegg gir prosessen svært rene hydrogen-strømmer, legger han til.

– Gjør verden bedre

De keramiske membranene er laget av ulike grunnstoffer som barium, zirkonium og oksygen, i tillegg til tynne elektro-katalytiske sjikt av metaller som nikkel og kobber.

– Ved høy produksjon kan vi utvikle membranreaktorer som er konkurransedyktig på pris med konvensjonelle katalytiske reaktorer for gassprosessering. Denne nye prosessen kan forbedre både de økonomiske og miljømessige kostnadene for kjemisk produksjon, en utvikling vi mener vil gjøre verden bedre, sier Per Vestre, administrerende direktør i CoorsTek Membrane Sciences i pressemeldingen.

Les også på Titan.uio.no:

Naturgass til himmels: Partnerne fikk mye ut av naturgass-prosjektet InGap ved Kjemisk institutt

Beregner hvordan klimaendringene rammer velstanden

Science-artikkelen:

Les Science-artikkelen her: Direct conversion of methane to aromatics in a catalytic co-ionic membrane reactor

Kontakt:

Professor Truls Norby ved Kjemisk institutt

Christian Kjølseth, teknologidirektør i CoorsTek Membrane Sciences og førsteamanuensis ved Kjemisk institutt