Image
Kristin Braa på talerstolen

Kristin Braa er leder av HISP-senteret.

DHIS2 fra helse til nye bruksområder

HISP-senteret ønsker å bruke sitt UiO-utviklede informasjonssystem for helse på nye måter. De vil støtte den digitale overgangen for landene i det globale sør.

Det UiO-utviklede helseinformasjonssystemet DHIS2 er allerede i bruk for å samle inn og analysere helsedata fra land med en samlet befolkning på over 2,4 milliarder mennesker.

– Det er overraskende mange likheter mellom utdanning og helse, sektorene er tettere vevd sammen enn vi trodde, sier Kristin Braa.

Skolene kan bruke DHIS2 til å registrere hvor mange elever de har, hvor mange elever som faktisk møter opp og allokere ressurser. Ernæring og hygiene er også viktig i skolehverdagen.

– Pilotprosjekter viser at DHIS2 kan bidra både til å forbedre skolesystemet og helseprogrammene ved å kombinere data, forteller Braa.

Data som infrastruktur

Fremover vil forskerne se på hvordan de kan støtte aktiviteter, ikke bare på nasjonalt nivå, men også lokalt i landsbyer knyttet til vann, sanitære forhold, ernæring, landbruk, helse og utdanning. Det er også viktig å observere effekten av klimaendringer. Innsamlingen av data gir bedre beslutningsgrunnlag.

Uganda bruker DHIS2 i prosjekter både innen utdanning og offentlige tjenester, såkalt eGovernance, i tillegg til helse.

– Både i Malawi og Mosambik har de satt i gang landbruksprosjekter hvor bøndene blant annet bruker værmeldinger som forvarsler for avlinger, ser på hvordan tilgangen til dyrefôr påvirker produksjonen og hvordan bonden kan justere produksjonen ut fra markedspris og etterspørsel, forteller Braa.

DHIS2 gir en sterk fellesskapsfølelse

I følge Braa gir den globale erfaringen fra helsesektoren flere synergier.

– DHIS2 har bygget opp et sterkt fellesskap og en unik kapasitetsmodell med lokale eierskap. En viktig suksessfaktor er fokuset på lokale prosjekter som møter lokale behov. Det er også unikt at alle involverte ønsker å bidra og gi tilbake gjennom å dele erfaringer, og kode, for å hjelpe hverandre med å lykkes med nye prosjekter.