Image
Sight -enkeltbilde

Kortfilm om «augmented reality»

https://player.vimeo.com/video/46304267

Sight er en kortfilm (knapt 8 minutter lang) av de israelske filmstudentene Eran May-Raz og Daniel Lazo. Den er et eksamensprosjekt på Bezalel Academy of Arts and Design Jerusalem, og foregår noen få år inn i framtiden, når AR-teknologien ( AR = «augmented reality») i Google Glass er videreutviklet til noe som ser ut som retina-implantater som mikser det personen faktisk ser med dataprojeksjoner som «utvider» og «utfyller» virkeligheten med kontekstavhengig ekstra informasjon. I filmen ser vi (bl.a.) hvordan AR kan benyttes til å «spillifisere» matlaging, og hvordan kontekstavhengig informasjon blandes med hverdagen.

I filmen ser vi for det meste virkeligheten gjennom øynene og implantatene til Patrick, en ingeniør i selskapet «Sight Systems», det fiktive  selskapet som har utviklet teknologien som filmen dreier seg om.

Jeg vil ikke røpe handlingen – se heller filmen selv – jeg vil bare si at den er godt laget, provoserende og tankevekkende.

Poeten William Blake beskrev våre øyne som «erkjennelsens porter». Hva skjer dersom vi selv ikke lenger har kontroll over hva som slipper inn gjennom disse portene, men overlater det til selskaper som «Sight Systems»?