Artikkel

Matematikk

Tema: Matematikk

Den mekaniske regnemaskin (1820-1946)

Innenfor dette tidsrommet har jeg plukket ut fire personer som på ulikt vis bidro til utviklingen og bruken av regnemaskiner, og ikke minst en person som gjennom en kjent publikasjon fra 1936 la gr

 

Søstre i ånd og virke

Matematisk institutt og Institutt for informatikk etablerte i 2003 Senter for matematikk for anvendelser (CMA).