Artikkel

vitenskapsfilosofi

Tema: vitenskapsfilosofi

Den portugisiske kartografen Bartolomeu Velho tegnet dette geosentriske verdensbildet i 1568. I dag ser verdensbildet helt annerledes ut, mildest tal.

– Naturvitenskapen, og Gud, er noe vi er blitt enige om

– Det naturvitenskapelige verdensbildet vi opererer med i dag, er ikke en objektiv eller naturgitt størrelse. Naturvitenskapen eksisterer strengt tatt bare inne i hjernene hos de menneskene som er blitt enige om den, mener professor Aasmund Sudbø. Det samme kan man si om Gud, forresten.