Artikkel

matematisk modellering

Tema: matematisk modellering

Mer enn 50 fysikere og kjemikere kom til Oslo for å hylle fysikkprofessoren Egil A. Hylleraas, som døde for 50 år siden

Samlet for å hylle Egil Hylleraas

Den norske fysikk-professoren Egil Hylleraas er mer aktuell enn noensinne, 50 år etter sin død. Mandag 23. november var mer enn 50 fysikk- og kjemiforskere fra hele verden samlet for å hylle Hylleraas, som fortsatt huskes for et banebrytende arbeid fra 1929.