Artikkel

antibiotika

Tema: antibiotika

Grisunger

Antibiotika i kjøttproduksjon sprer resistente bakterier

Antibiotikaresistens regnes som en global trussel på linje med terrorisme og klimaendringer. – Selv om vi nå reduserer bruken av antibiotika kraftig, så øker forekomsten av de multiresistente bakteriene, sier forsker Ernst Kristian Rødland ved UiO.

To døde laks på is

Billegare laksevaksinar kan gje mindre antibiotikabruk

Medan vi menneske kan punga ut 700 kroner for ein vaksinedose, vil oppdrettarar i Noreg helst ikkje gje meir enn ei krone pr. dose til fisk. Andre stader kan det vera nødvendig med endå lågare doseprisar om oppdrettarane i det heile tatt skal kosta på fisken ein vaksine.

Stokkand-hanner med gule nebb er attraktive hos hunnene

– Se så fint nebb jeg har!

Da Melissah Rowe analyserte sædprøver fra stokkand-hanner, viste det seg fort at sædvæsken inneholder bakteriedrepende stoffer. Jo gulere nebb hannen hadde, desto mer bakteriedrepende stoffer. Men – er det grunnen til at hunnene vil pare seg med dem?

Kristine Opsvik Wikene med fire prøveglass: De to til venstre inneholder sukrose og glukose.

– Som å drepe bakterier med bulldozer

Doktorgradsstudenten Kristine Opsvik Wikene har kartlagt hvordan en rekke naturlige stoffer kan blandes på spesielle måter som gjør at blandingene får sterk bakteriedrepende effekt – så sterk at den minner om å drepe bakterier med bulldozer. Universitetets innovasjonsselskap ser for seg et stort marked.

Antibiotikaresistens – hvor står vi nå?

Antibiotikaresistens – hvor står vi nå?

I anledning World Antibiotic Awareness Week gir tre forskere hver sin 10-minutters lunsjpresentasjon rundt temaet antibiotikaresistens.

Hvor omfattende er problemet? (Didrik Frimann Vestrheim) Fungerer normalflora som reservoar for antimikrobiell resistens? (Kjersti Sturød) Hvem bruker mest antibiotika i Norge? (Hege Salvesen Blix)