Artikkel

Utdanning

Tema: Utdanning

Kunnskapsminister Henrik Asheim ble presentert for BIOS1100 og iGEM-faget

Fredag 20. oktober fikk Institutt for biovitenskap besøk av kunnskapsministeren og hele rektoratet.

Ugangspunktet for møtet var det nye livsvitenskapsbygget, men ministeren fikk også snakke med studentene på BIOS1100-kurset. Det er første gang programmering blir brukt som et verktøy for studenter i første semester i biovitenskap.