Artikkel

Utdanning

Tema: Utdanning

Studiekomet mest populær i landet

Det nye Honours-programmet, studieretning realfag får landets høyeste poenggrense på 61,1 for opptak innenfor førstegangsvitnemålskvoten.