Artikkel

Livsvitenskap

Tema: Livsvitenskap

Ta en kikk i Kristine Bonnevies arkiv

Kristine Bonnevie tilhørte arvelighetsforskningens internasjonale elite. Hennes karriere sammenfalt med den vitenskapelige rasetenkningens og rasehygienens storhetstid.

 

Høy stemning da Erna åpnet ShareLab

Statsminister Erna Solberg ble møtt med en sikkert etterlengtet heftig applaus da hun onsdag åpnet den nye laben for bioentreprenører, ShareLab, i Forskningsparken.

 

CEES researchers wrote the best article in Trends in Biotechnology

In January 2017, CEES researchers Unni Vik and Kjetill S. Jakobsen suggested that microorganisms can monitor carbon storage and contribute to saving the global climate. Their article is now voted the best opinion paper from 2017 in the scientific journal Trends in Biotechnology, considered to be a world leader in its field.

 

CEES-forskere skrev årets beste artikkel i Trends in Biotechnology

I januar 2017 foreslo CEES-forskerne Unni Vik og Kjetill S. Jakobsen at mikroorganismer kan overvåke karbonlagring og hjelpe til med å redde klimaet. Artikkelen deres er nå kåret til årets beste bidrag i det vitenskapelige tidsskriftet Trends in Biotechnology, som regnes for verdensledende innen sitt felt.