Artikkel

Livsvitenskap

Tema: Livsvitenskap

Kunnskapsminister Henrik Asheim ble presentert for BIOS1100 og iGEM-faget

Fredag 20. oktober fikk Institutt for biovitenskap besøk av kunnskapsministeren og hele rektoratet.

Ugangspunktet for møtet var det nye livsvitenskapsbygget, men ministeren fikk også snakke med studentene på BIOS1100-kurset. Det er første gang programmering blir brukt som et verktøy for studenter i første semester i biovitenskap.

 

Forsøpler utstilling – med vilje

Utstillingene på Naturhistorisk museum viser dyr i deres naturlige omgivelser. Sammen med Naturvernforbundet har de ansatte på museet nå forsøplet utstillingene av norsk natur slik at de gjenspeiler dagens virkelighet.

 

Forskere lufter kunnskapen sin på festival

Savner du bedre varsling av romværet, vil du lære å jamme uten andre instrumenter enn en app, eller kanskje du vil vite mer om hva fremtidens batterier kan brukes til?