Artikkel

Livsvitenskap

Tema: Livsvitenskap

Festlig forskning på fem minutter

Hva er gekkoens hemmelige våpen? Ligner hjernen vår på en datamaskin? Kan vi dope oss smartere? Og hvor kommer egentlig oksygenet vi puster inn fra?

 

Ta en kikk i Kristine Bonnevies arkiv

Kristine Bonnevie tilhørte arvelighetsforskningens internasjonale elite. Hennes karriere sammenfalt med den vitenskapelige rasetenkningens og rasehygienens storhetstid.