Artikkel

Energi og miljø

Tema: Energi og miljø

– På vei mot et positivt syn på formidling

Doktorgradsstipendiaten Sunniva Rose kommer alltid til å huske 11. mars 2011, da Japan ble rammet av et kraftig jordskjelv som også skadet kjernekraftverket i Fukushima. Plutselig begynte mobiltelefonen å ringe, fordi mediene trengte en ekspert som kunne si noe om radioaktivitet og strålingsfare – og Rose oppdaget at formidling var både viktig og morsomt.

 

Verdens dag for å bekjempe ørkenspredning og tørke, 17. juni 2016

I 1994, erklærte FN 17. juni å være Verdens dag for å bekjempe ørkenspredning og tørke, for å fremme offentlig bevissthet om problemet. The European Drought Centre markerer dagen ved å publisere online et foredrag av Henny A.J. Van Lanen, EDC / Wageningen University med tittel: Large-scale drought: a pan-European view of the hazard, impacts and adaptation

 

IACS Early Career Scientist pris til Thorben Dunse

Gratulerer til forsker og glasiolog Thorben Dunse, Institutt for geofag. Han er en av to unge forskere som nylig ble nominert til Early Career Scientist Prize 2016 av International Association of Cryospheric Sciences (IACS).

 

Geofag-stipendiat fikk prestisjetung pris i San Francisco

Gratulerer til stipendiat Felix Matt, Institutt for geofag for prisen Outstanding Student Paper Award (OSPA) for hans presentasjon om aerosoler sin påvirkning på kryosfæren. Presentasjonen ble gitt på American Geophysical Union (AGU) høstkongress i desember 2015.

 

Modellering av permafrost, nye klimaforskmidler

Forsker Sebastian Westermann ved Institutt for geofag kan glede seg over å ha fått midler i KLIMAFORSK programmet fra NFR til et prosjekt som tar mål å forbedre representasjon av permafrost i jordsystemmodeller. Forskerne ønsker å kople permafrost prosesser som blir studert i felt i mer globale modeller - her den norske NorESM modellen.