Artikkel

Teknologi

Tema: Teknologi

Treg innovasjon kan gi IT-fiasko innen helse

Leger, sykepleiere og annet helsepersonell deltar i liten grad i digitale innovasjonsprosjekter på arbeidsplassen sin. Det kan gjøre veien kort til nye IT-fiaskoer i helsesektor.

Bare én av fem helseforetak setter medisinsk personell i førersetet i sine innovasjonsprosjekter, viser en fersk undersøkelse Sopra Steria og har gjennomført blant 50 IT-ledere i store, offentlige helseforetak i Norge, skriver

 

Feiret Ada Lovelace

I år er det 200 år siden verdens første programmerer ble født, nemlig Ada Lovelace.

Dette ønsket en gruppe kvinnelige studenter ved Institutt for informatikk (IFI) å markere med en utstilling og fering med kake på Ada-dagen 13. oktober.