Artikkel

Teknologi

Tema: Teknologi

Rekordmange søkere til Marie Curie-stipend

Med tilsammen 27 søknader om støtte fra Marie S. Curie Innovative Training Networks (ITN) har Matematisk-naturvitenskapelig fakultet ved UiO satt ny rekord.

ITN er en del av EUs rammeprogram Horisont 2020 (Horizon 2020), verdens største program for innovasjon og forskning. 80 milliarder euro skal deles ut i perioden 2014 til 2020.

 

Tilbyr masterstudenter plass på NASA-rakett

— Dette er en unik mulighet til å få delta i et NASA-prosjekt. Studentene får være med på hele prosessen, fra planlegging og bygging til oppskyting og rapportering, sier Ketil Røed, førsteamanuensis i elektronikk ved UiO.

 

UiO-teknologi bak verdens første heldekkende mobilskjerm

– Jeg fikk en spennende idé. Den var rett og slett for god til ikke å gjøre noe med. Slik forklarte Tobias Dahl, tidligere student ved Institutt for informatikk, hvordan selskapet Elliptic Labs startet da han ble intervjuet i 2003.