Artikkel

Teknologi

Tema: Teknologi

Seks team klare for SPARK Norway

Seks nye team tas opp i UiOs innovasjonsprogram SPARK Norway. De skal videreutvikle egne ideer innen helserelatert livsvitenskap slik at de kommer pasienter og samfunn til gode.

 

Big Data får mye plass i nytt studieprogram

– Vi ønsker første generasjon studenter velkommen til et fremtidsrettet studium, som er det første i sitt slag i Norge og som har mange fellestrekk med programmet i Data Science ved for eksempel Harvard, sier Geir Storvik.

 

Fem nye unge forskertalenter

Fem ansatte ved MN-fakultetet på UiO har fått Forskningsrådets stipend for unge forskertalenter.

Støtten gis til forskere under 40 år som har tatt doktorgrad for mellom to og åtte år siden. Man kan bare få støtte fra denne ordningen én gang, og støttebeløpet er på mellom fire og åtte millioner kroner fordelt på inntil fire år, skriver Forskningsrådet. Forskerne og prosjektene er: