Artikkel

Teknologi

Tema: Teknologi

Hva vil vi med programmering i skolen?

Hvorfor trenger elever denne ferdigheten og på hvilken måte skal det undervises? Hvordan skal faget innrettes og hva skal faget inneholde? Hvilke fag er berørt og relevant? Og er skolene og lærerne forberedt?