Artikkel

Naturvitenskap

Tema: Naturvitenskap

LiteBIRD is selected next strategic large mission

The Japanese Institute of Space and Astronautical Science has chosen for its next strategic mission LiteBIRD, a small space observatory. Six researches of the Institute of Theoretical Astrophysics at UiO are involved in the international project.

 

EGUs Louis Agassiz Medal til Andreas Max Kääb

Professor Andreas Kääb, Institutt for geofag, UiO fikk den 8. april overrakt EGUs Louis Agassiz medalje. Dette er en høy anerkjennelse som gis til forskere som har gitt betydelige bidrag innen kryosfære forskning.